WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:12798 回復:6 發表於 2017-11-23 13:49:29
累計簽到︰1997 天
連續簽到︰1 天
發表於 2017-11-16 13:52:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

人類辦事處/人類管理局 The.Humanity.Bureau, 2017.[MKV/3.69GB] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 科幻 
地區: 加拿大 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2017
資源: BT资源
1.jpg ' A  r- K# Q8 f9 N
: ^$ C0 z) A1 u7 h
◎译 名 人类办事处/人类管理局" }# T7 w% m9 y4 ?% r3 d
◎片 名 The Humanity Bureau7 m, F' H! q& _/ ]
◎年 代 20176 Q  v& k5 `: ~- E
◎产 地 加拿大
! ^& z4 H7 Y  h◎类 别 动作/科幻" ~, w, L/ `  ?
◎语 言 英语$ |6 ~# A; r( g5 H1 o0 d  N9 j' f
◎上映日期 2017-12-01(瑞典)* o7 i8 Z  c1 ^) a
◎IMDb评分  N/A
0 x# X+ k! k* X7 {; e+ w◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt6143568/$ W9 Q/ V  ^1 K, H! k
◎导 演 鲍勃 W·金 Rob W. King
: T3 u; j8 R. i4 z4 Q# `◎主 演 尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage
; }* ^5 R# K- W8 A   休·狄伦 Hugh Dillon
5 s4 L! n  K0 n; z) V* E   维斯勒·里昂·夏农 Vicellous Reon Shannon
& ]- c8 O! G6 i6 ^   杰特·克莱恩 Jett Klyne
7 i2 v% s5 D4 J6 Z& P! h. o% O   莎拉·林德 Sarah Lind
$ d1 Y! j/ N& \5 w8 M$ s6 Z/ }   Jakob Davies1 n" Q/ ]/ P' d7 m
   Lorne Cardinal% G( |. r& v# c: z, c  Y8 q- G
   大卫洛夫格伦 David Lovgren3 |. Q% U5 |9 c; r$ S
   Mel Tuck# p5 [% M) f0 `% l0 w: G! ^
   Leo Fafard
% m9 K; V5 ^7 W) P; ]9 }& W! b, X2 o
◎简 介
8 y. S7 N: a  B+ c; k+ k3 n  X  g
5 n  w! E! e" v1 u, z- j& f6 T 尼古拉斯·凯奇将参演科幻片《人类办事处》(The Humanity Bureau,暂译),鲍勃·W·金执导,大卫·戴夫舒兹编剧。故事讲述2030年,全球变暖对世界造成不可避免的影响。为缓解现状,部分人被送到“新伊甸”,而一名调查员(凯奇饰)发现此事暗含阴谋。该片上周已于加拿大开拍。" j# U( Q5 w1 Z
& O- ^8 M$ ]% e3 o/ T

" o/ u& G1 z5 K0 }: D9 TCODE:& V8 z/ F& r% s; L+ r! l" i
4 [) Z1 q- A7 m+ X; L: q
- ?8 T" U) Y  i  O

4 g7 V  ^) f1 m6 fVideo
  ]4 q4 H  n3 X; ]9 [5 sID                                       : 1
/ R3 D0 z! |* v2 Z9 _1 j" ]# T9 s' eFormat                                   : AVC
8 q4 s* g5 p. q. XFormat/Info                              : Advanced Video Codec
+ k7 n, K. o- E6 iFormat profile                           : [email protected]
7 J% s4 q$ J/ }- M( Z: rFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames( |7 W4 c! C! d
Format settings, CABAC                   : Yes
! j% }) M4 B& W( T2 T3 IFormat settings, ReFrames                : 4 frames
) x: E0 x. O3 c% V& G) `9 @9 CCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
1 g2 }  ]  V/ a4 MDuration                                 : 1 h 34 min
: F% K2 M# U) ^1 N* v( EBit rate                                 : 5 183 kb/s) y( U! `* z0 t+ [# C/ K8 C/ g9 d) h( e4 q
Width                                    : 1 920 pixels
0 Z/ b# B; g, S( F( b  Y+ r. x9 `Height                                   : 1 072 pixels
- Q+ n' J( O; N. j0 ~' f" s1 j) Z- P; }Display aspect ratio                     : 16:93 \: [( g; e$ z$ @1 l4 {' r8 S
Frame rate mode                          : Constant! e4 I6 o; B# g* W- v: |5 _
Frame rate                               : 23.976 (23976/1000) FPS
0 @5 }$ D5 c7 c  JColor space                              : YUV
) w& \- i4 _5 V3 n- jChroma subsampling                       : 4:2:0; X" Z% P# p" D- P: P. Q0 C: t
Bit depth                                : 8 bits3 }: P) k  R" w1 w
Scan type                                : Progressive
# {6 d1 |& k9 s4 {Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.105# o) @8 H* O2 P7 E# }' ]% q
Stream size                              : 3.42 GiB (93%)
5 T% C( p! m* Z* ~. H$ STitle                                    : The.Humanity.Bureau.2017.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT
: v; K; ]% Z% T4 I+ `$ XLanguage                                 : English' z( z1 @& \) T" r- N
Default                                  : Yes9 t+ @* i1 Y+ O# x8 }- P& b& X
Forced                                   : No
  L& {: l) C" iColor range                              : Limited( c4 _+ s. B! A& J: N* v
Color primaries                          : BT.709
% t& \6 p5 {3 A2 P& i: E& ]Transfer characteristics                 : BT.7095 y/ Q% j  r4 u+ O1 P! b: F
Matrix coefficients                      : BT.709
( V' v0 A' g# v& j* ^1 m  J" i) k) I7 {
Audio2 H2 w& R7 R' Q! ?, p
ID                                       : 29 I( _6 }7 t) h
Format                                   : AC-3
8 ?% y0 ]! H' Y0 r, s6 K4 m, nFormat/Info                              : Audio Coding 3
+ E& [2 p: `# U" n& Y: qCodec ID                                 : A_AC3
8 R9 @/ q, c: w9 EDuration                                 : 1 h 34 min
& I! B2 F' E; R7 VBit rate mode                            : Constant/ r! l+ Y+ n6 r9 |
Bit rate                                 : 384 kb/s
/ @0 c+ l* P) y) U) V: F. W+ |Channel(s)                               : 6 channels1 L6 j' C7 `! C  P. C, J8 w6 v- [
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
) @- G! s6 \% NSampling rate                            : 48.0 kHz
& j; U  s5 M# m- n$ CFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)6 i$ K7 {/ W8 F4 ]$ k
Bit depth                                : 16 bits
3 Y. v6 {4 v% {1 i- k, |# TCompression mode                         : Lossy4 O, K8 h8 R" L; ^
Delay relative to video                  : -42 ms, [9 m& }9 Y" J. D& X
Stream size                              : 259 MiB (7%)
7 m& @, E1 z6 Q+ V' Z# f: WTitle                                    : The.Humanity.Bureau.2017.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT6 t/ `+ M3 r, W, G5 U
Language                                 : English
# F# U) l" v2 V2 n# E  J2 ~) YService kind                             : Complete Main
# ]4 }2 o( T2 C) i* LDefault                                  : Yes) U' i0 w" y4 H. f9 O4 S
Forced                                   : No
- x/ C2 e/ o3 a' N6 c7 B& x7 L4 m9 \( M% c) c. H+ |
Menu
" }- }! v7 m1 r4 ^( X- |& `. |00:00:00.000                             : en:1
/ Y9 k  W2 X) @* w+ p& _3 a00:15:44.110                             : en:23 a! S4 D/ e, u% q- Q  p" X
00:29:44.658                             : en:3
2 x3 k9 m9 a8 Y' w2 S00:44:19.574                             : en:45 r1 T8 C: O  ?9 }! |* ?
00:58:33.052                             : en:5) T+ X; @' v; j
01:15:35.407                             : en:63 T. M$ I# D  z  N3 r. s
01:29:22.567                             : en:7
9 `" _& Y8 s+ k  h: ]/ t
! M2 D* a0 k+ b" v' c/ {* g5 G
' }- z  k6 N5 w" {5 Y/ e$ e5 @$ Q2 o7 F/ ^7 Q) [
9 ^& R, d- {4 T" u0 g

$ k1 n( ]0 M9 L- a
5 b! T- @* w& z/ v' p6 ?

人類辦事處. MKV.torrent

73.98 KB, 下載次數: 839

累計簽到︰1 天
連續簽到︰1 天
發表於 2017-11-17 02:46:45 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
Thank you for sharing.

尚未簽到

發表於 2017-11-22 01:30:35 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2017-11-22 16:10:01 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2017-11-22 19:13:14 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2017-11-23 13:49:14 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2017-11-23 13:49:29 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部