WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:8743 回復:5 發表於 2017-11-23 13:50:46
累計簽到︰1993 天
連續簽到︰29 天
發表於 2017-11-16 14:12:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

至愛梵高/情迷梵高(港)/梵谷:星夜之謎(台) Loving.Vincent, 2017.[MKV/3.26GB] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 动画 传记 
地區: 英國 其它 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2017
資源: BT资源
1.jpg 8 r  {" A  }+ B% `6 X" }0 x4 S6 o

6 j% `2 A$ ~$ j% O! M4 [9 y5 h◎译 名 至爱梵高/致梵高的爱/情迷梵高(港)/梵谷:星夜之谜(台)/探索梵高的生与死
$ e3 ]. ]; @6 Z. X: J◎片 名 Loving Vincent* _8 Y+ O$ }  d0 d& N/ {
◎年 代 2017; R6 z6 H, \! z6 n2 T
◎产 地 英国/波兰
8 g9 A- T+ w+ I- q: n◎类 别 剧情/传记/动画* ^  _$ i) u4 O& U/ e. k2 i5 ~
◎语 言 英语
" C. k% o$ J1 k2 t$ u% W◎上映日期 2017-06-12(安锡动画电影节)/2017-10-13(英国)/2017-12(中国大陆)" }+ s% p+ D- e; ~" T8 b) L% u
◎IMDb评分  8.0/10 from 4,105 users
4 g) I% g4 E, P( N# ^+ B◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt3262342/
: e. u& o4 V- ]% {( @) @6 a◎豆瓣评分 8.8/10 from 2,444 users
+ j* s, Z5 y# E0 Z& ?2 G. H. s◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/25837262/+ @( z) P% ^+ D3 P
◎片 长 95分钟
0 @( g+ _3 h. Y- ^◎导 演 多洛塔·科别拉 Dorota Kobiela / 休·韦什曼 Hugh Welchman, E- Z  w5 W" s- X9 K
◎主 演 道格拉斯·布斯 Douglas Booth  Z( i  `! `, s
   罗伯特·古拉奇克 Robert Gulaczyk
- @6 V/ D" A& q0 k& s   埃莉诺·汤姆林森 Eleanor Tomlinson: ^  }2 |0 ?- w+ f% x) a- S' d; D
   杰罗姆·弗林 Jerome Flynn
' U9 L* ?2 \/ ^   西莎·罗南 Saoirse Ronan" f* v$ q4 t9 j
   克里斯·奥多德 Chris O'Dowd; y! X3 Q9 v9 m/ F  V1 ~# d0 L
   约翰·塞森斯 John Sessions
" p3 e* a, [) z0 l: l7 `   艾丹·特纳 Aidan Turner) C/ z6 _% K: \/ O7 l
   海伦·麦克洛瑞 Helen McCrory" L" b' S8 w0 e2 Z
   詹姆斯·格林尼 James Greene8 b/ f8 _0 i; ?: W9 E3 _- N- \
   比·托马斯 Bill Thomas8 s0 p* R8 L& h$ B3 x# ^
   马丁·赫德曼 Martin Herdman9 R2 z7 y2 n% M: ]( j3 g
   理查德·班克斯 Richard Banks7 F2 O3 R7 f( ^5 p# |* y
   Robin Hodges# a: ^7 J0 ~1 ~
   Josh Burdett) \" R& j# S6 A" u$ R3 e5 V; E
   霍莉·厄 Holly Earl
  p) e8 S1 h( r* j$ Y" G& m   Joe Stuckey, Z9 w1 e' a, J" J7 r

# n8 l+ I/ w2 x+ }# \6 j" K◎简 介
$ z, Q# _  B8 }% r3 g
  [3 ?; k5 E4 n; A3 A5 I 2015年是梵高的125年诞辰,为了纪念梵高,英国著名的电影工作室BreakThru Films(曾获得奥斯卡奖)和Trademark Films从2012年开始筹拍一部名叫《Loving Vincent》的动画电影,通过动画师手绘的120幅梵高画作,试图探索梵高的精神世界与死亡之谜。
( [8 x, \, r$ @
0 S' T% y  `; t4 \# _◎获奖情
0 |/ c8 Q9 G( Q. _) t. {7 O; o+ z
3 B, m) b$ l+ J2 p8 h- O, Z 第30届欧洲电影奖  (2017)" T$ Q: P1 V( J% [' Y; Y
 最佳动画片(提名)
3 R- n3 [( b0 J! G' ?( i: t) z" ~& p9 j/ l
 第20届上海国际电影节  (2017)
$ E9 ~8 ]. `. n; f) a( E 金爵奖 最佳动画片 多洛塔·科别拉 / 休·韦什曼( h% f+ ]3 N; L! c8 Q* P( z2 ]: ^9 H
$ O$ P/ _" I6 ^! g) |+ y& n

. ^% h1 Q1 H( Q% ACODE:
) f  w, N. F& h! \: |: r6 l( k/ Y+ J8 K( H* w

3 I: R: Z' u- G/ I3 l2 S
& i, K! [$ D, b. S# H2 U1 ?* qVideo
4 U: Y) g+ a4 M6 qID                                       : 1* r9 ^1 [2 C2 V& a! Z$ @
Format                                   : AVC
0 q2 U2 z4 [2 n4 w9 |; ~. d% ]Format/Info                              : Advanced Video Codec" N. g: T/ H9 G5 N6 W8 S
Format profile                           : [email protected]0 D# M; l2 m2 R4 z
Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames8 n, X5 z+ I  Z
Format settings, CABAC                   : Yes' g" [* _3 c, a3 ]; d
Format settings, ReFrames                : 5 frames2 ?% d: N& V* B. B4 i' ?
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
( p) `4 I0 u" s( UDuration                                 : 1 h 34 min' A2 {# n" P4 O1 A
Bit rate                                 : 4 461 kb/s8 e" S! |8 y0 H+ R
Width                                    : 1 912 pixels
, o+ B$ u5 G& ~0 h1 rHeight                                   : 568 pixels0 k2 M" W- k$ d$ d. r- c3 y$ O. \
Display aspect ratio                     : 3.366
6 E4 g5 r0 t- D. Y' g+ j' FFrame rate mode                          : Constant1 C3 b# X' |7 R
Frame rate                               : 24.000 FPS
; t5 i2 a( {( H1 e( v) k: R/ tColor space                              : YUV
8 z& W" L5 s/ `; ZChroma subsampling                       : 4:2:06 i6 Z+ X  I/ h* |, {$ c& w, G6 D
Bit depth                                : 8 bits# N6 F5 u2 G1 B- q, m0 i
Scan type                                : Progressive
; w+ M- r: N, e' Z1 TBits/(Pixel*Frame)                       : 0.171& N. N1 Q7 A& t+ z- F! U0 N% q
Stream size                              : 2.95 GiB (90%)" g, ^8 Z" s( Y" ^6 {/ z
Title                                    : Loving.Vincent.2017.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT% r$ e# W+ e; K$ e( S
Language                                 : English) \4 _* Z. I8 w% I' j
Default                                  : Yes
, L) p! T! k. u! a# EForced                                   : No
+ g! p( X) I- B0 W( fColor range                              : Limited
. N" F) J( G: vColor primaries                          : BT.709
* ?  Z; k$ Y' FTransfer characteristics                 : BT.709
' S% {! _0 L- R/ u- h" ]6 A- tMatrix coefficients                      : BT.709
( q" ]* Z4 ~; K+ \) P
9 G* {/ t# b  R* V& }" hAudio
$ M' J: m/ f3 I  iID                                       : 2+ }- F0 u+ i. H" }" [
Format                                   : AC-3
! W; Z7 ^: ?' r1 nFormat/Info                              : Audio Coding 33 v0 g' |3 V) I- N& A
Codec ID                                 : A_AC3
5 ?" e' m0 Z3 MDuration                                 : 1 h 34 min# |5 T* j; }' Y* J3 c. @" X
Bit rate mode                            : Constant
1 B9 [4 @- n, j& {Bit rate                                 : 384 kb/s  @1 A' D" h( v# ^( k( V4 M
Channel(s)                               : 6 channels
) z: ^7 n5 e2 F4 P! uChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
' v# Z6 |+ o: eSampling rate                            : 48.0 kHz
5 R! H& _. A4 J- b: ~Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
' C0 ^5 [' w) L8 `Bit depth                                : 16 bits
3 y; d! T7 n" ]9 F6 q5 uCompression mode                         : Lossy3 i; f+ d$ Q/ G) W: O" H
Stream size                              : 260 MiB (8%)
1 G  M+ ^3 M$ y1 i& p$ w4 uTitle                                    : Loving.Vincent.2017.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT
5 {! r! v$ c; l% K. @) cLanguage                                 : English) @8 ~) w) ?0 \4 ]
Service kind                             : Complete Main" [' W2 i# M* }' Q0 y
Default                                  : No, [+ r# K# j4 q2 i
Forced                                   : No
+ z4 N* b& g2 P# B4 R' S! p# h" l' V/ i9 n+ a4 j+ W. l' S
Menu$ S. R- c" {2 P" n
00:00:00.000                             : en:1
# T) N! U9 h- Q3 D/ g- U& L00:03:55.000                             : en:23 A# J# p$ y* _& p) p/ \
00:13:46.000                             : en:3
3 K% @5 L0 e7 G% T. W# ^! A. N00:22:49.000                             : en:41 C) S0 w: p' O: B* \! A0 C
00:33:50.000                             : en:5
6 H3 T  U1 f, Z. Z* K0 y9 X; T00:43:27.000                             : en:6% u6 A7 |* K) h) m9 n1 r
00:50:59.000                             : en:7
. {# `0 b) A+ M) Z8 G' i( B01:01:55.000                             : en:8, p8 b1 w8 t: L! v
01:08:06.000                             : en:9
0 I2 T# d2 T; L) r4 x01:18:56.000                             : en:107 X; l0 G* }2 T% }
01:28:16.000                             : en:11
! n; d7 U$ `9 K
; i$ M' u% g+ X( E& T7 ~( s! r2 b3 ~/ H7 v) `( k: {/ U

- c5 W" d" h# K) p3 d: K9 o) m4 b( B0 F* H
+ S7 F& r! c7 P; p
1 `+ w$ X% E, k/ V% R, Z. {

至愛梵高. MKV.torrent

65.81 KB, 下載次數: 579

尚未簽到

發表於 2017-11-20 01:33:44 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2017-11-21 07:42:44 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2017-11-22 12:36:19 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2017-11-22 18:52:09 來自手機 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2017-11-23 13:50:46 來自手機 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部