WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:45 回復:1 發表於 7 天前
本主題由 212love 於 5 天前 解除高亮
累計簽到︰1943 天
連續簽到︰2 天
發表於 7 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

官方機密/官方秘密 Official.Secrets, 2019.[MKV / 24.16G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 驚悚 传记 
地區: 美國 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg
! r& B  E0 f' F3 L! x( ]$ k8 w1 {# ]
◎译 名 官方机密 / 官方秘密 / 官谎真相(港) / 瞒天机密(台)% v/ I) l5 ]3 u- j% X) V) l
◎片 名 Official Secrets7 |+ W) D% A3 D1 R; q0 W5 T5 ^- F
◎年 代 2019
  i0 `7 f# f; w6 y2 j2 I◎产 地 英国 / 美国3 L1 [5 d+ z* F& L  u
◎类 别 剧情 / 惊悚 / 传记6 i! Q1 c: p+ ]
◎语 言 英语
7 T; U0 l& t8 n! k) ~$ g◎上映日期 2019-01-28(圣丹斯电影节) / 2019-08-30(美国)
6 o7 `" y6 r( L, g! O& ~2 A◎IMDb评分 7.3/10 from 15195 users- q  m) u3 F3 G$ x5 f
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt5431890" D( \0 c3 n- k7 C1 e2 ]
◎豆瓣评分 7.7/10 from 8255 users
; {! p1 Z. q) q/ r. c◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26718799/
/ E% `/ a5 C7 B' r2 l/ s, C◎片 长 112分钟(圣丹斯电影节)
( p' ]* q* j* x' K+ Y) \◎导 演 加文·胡德 Gavin Hood5 i3 R% K, G& L! P1 i0 H- y
◎编 剧 加文·胡德 Gavin Hood / Gregory Bernstein / Sara Bernstein / Marcia Mitchell / Thomas Mitchell+ M3 s1 q6 D. I" x& v# Y
◎主 演 凯拉·奈特莉 Keira Knightley
& C' ^% Y9 n2 _, B   马特·史密斯 Matt Smith
* _0 ?6 `& g) b6 ~   拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes+ X# A# G7 J7 e' J! P9 c9 n
   马修·古迪 Matthew Goode. {. F3 S  D! w" R
   因迪拉·瓦玛 Indira Varma' Y' \6 g& }: k' W
   瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans
  r7 N5 ~  e# X. Y2 F" ]   康勒斯·希尔 Conleth Hill- S5 D5 o$ J! P: [+ G2 e
   玛安娜·本灵 MyAnna Buring
' p( |+ H! R' _* l7 }   塔姆辛·格雷格 Tamsin Greig: ?/ [) r+ X8 D) R& X
   哈蒂·莫拉汉 Hattie Morahan1 e  L+ x" X: Q+ O
   杰克·法辛 Jack Farthing" S6 y! q8 I7 F& |" O# @- v
   邵恩·杜里 Shaun Dooley4 C, ]) N, A0 d- m4 E# b
   约翰·赫夫南 John Heffernan/ P& S/ s( u9 l' C
   雷·潘莎基 Ray Panthaki
- m3 V' p' K9 B5 u4 y) K+ |   莫妮卡·杜兰 Monica Dolan* @. Y; x$ q( {% z
   克里斯·拉金 Chris Larkin4 O+ i7 U2 W4 v  H  v, Z; o
   肯尼思·库兰汉姆 Kenneth Cranham2 [2 h; `1 E2 R
   彼得·吉尼斯 Peter Guinness& h* L' N& L: A8 p2 U/ [
   克莱夫·弗朗西斯 Clive Francis
+ J  ^: Z$ x! \: y   哈娜可福特曼 Hanako Footman
8 M1 E# V1 i3 P; \   克里斯·雷利 Chris Reilly' {5 X9 Y* _! [8 B) j% q% r
   马诺伊·阿南德 Manoj Anand! [/ r4 D8 [+ U0 X( y
   詹妮·迪 Janie Dee
( Q8 f0 i6 T, W- M5 _   乔·惠特利 Jo Wheatley+ n5 [% l& i6 M1 s; i' v' G
   亚当·巴克里 Adam Bakri& X5 }) {3 H" c) I8 S, a# e
   马克·普雷斯顿 Mark Preston* |: q* @9 H* |2 c% H
   菲奥娜·斯金纳尔 Fiona Skinner
' E, n" V3 j7 q! E   保罗·布莱克维尔 Paul Blackwell
! n$ q3 R5 H0 [! l2 \+ j
6 ^2 d! u) {* t+ m4 F- N9 ^
' v/ B* b7 V! V5 \, s6 B◎标 签 英国 | 政治 | 真实事件改编 | 剧情 | 传记 | 2019 | 美国 | KeiraKnightley
( V1 m4 a& m3 D9 j9 ^4 S) k5 V+ l  Z; c! x: }# Z$ u& ]% j
◎简 介
0 y9 u2 I1 v  n4 _1 E/ A+ I
6 B5 [9 ^* t2 m% F 改编自真实事件,聚焦前英国情报机构政府通信总部的翻译员Katharine Gun,她在2003年伊拉克战争爆发前夕泄露了一份国家安全局备忘录,曝光美国和英国联合对联合国安理会成员进行的非法间谍活动。本片的剧本来自基于此真实事件的纪实文学作品《The Spy Who Tried To Stop A War: Katharine Gun And The Secret Plot To Sanction The Iraq Invasion》。
8 U: K2 i3 q- _, ~Video
0 B% r7 B& u" B0 @/ L1 lID : 1
1 L1 e' X4 {7 K5 w7 z6 c8 I& MFormat : AVC
6 G+ k) d0 U) k3 U) BFormat/Info : Advanced Video Codec
3 e2 E6 }  ]  w: ZFormat profile : [email protected]4 P6 V( Y2 r2 V" \2 i5 Q
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
! U% M7 U* H+ m/ _Format settings, CABAC : Yes
) e. k; x3 h% |" _Format settings, Reference frames : 4 frames
2 p, t5 ^# e8 _. H$ RFormat settings, GOP : M=3, N=24
. Q$ V* O% Z, b* T: t0 h0 l5 W  k. t0 OCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC0 h/ v" r6 ~( h) K  ]. ], @: q( Q' f
Duration : 1 h 51 min
. J; o' [4 g3 o3 [6 fBit rate mode : Variable" @8 |, d; m  Y- X( P9 Q2 y! Z
Bit rate : 29.0 Mb/s9 d2 {; r) u) S, u! a4 s5 E0 y( }9 x9 e
Maximum bit rate : 35.0 Mb/s7 m1 \! O" S$ l, \; }" t0 J' w
Width : 1 920 pixels
8 N6 w# t4 D/ _0 ?Height : 1 080 pixels2 p! w4 f$ m' v* E7 W
Display aspect ratio : 16:90 r$ d1 B, A4 U. G
Frame rate mode : Constant
: Z% R; r7 m9 L! p. T9 _Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
5 s( L% ^5 U4 G; l- H. R- r* s- zStandard : NTSC: j) \8 a( Q) a6 G
Color space : YUV
0 @; z- _& k# h8 h$ Z5 i4 SChroma subsampling : 4:2:0
1 Q0 K, t* N' SBit depth : 8 bits
, ~( Y% P& C( [5 J' cScan type : Progressive4 J- e$ }; U* H+ b# D
Bits/(Pixel*Frame) : 0.5841 {* P  G) F: O1 t
Stream size : 22.7 GiB (94%)0 x+ I' i; e# H1 j
Title : Official.Secrets.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT5 e: k! B* f& g1 p5 ~
Language : English
* l' a0 U6 `. c3 y- ADefault : No$ M/ G( p; r8 a! x
Forced : No
8 ]; Z0 B- Q* uColor range : Limited2 g: X0 M" N+ a/ p& ]
Color primaries : BT.709) K* f7 v4 }/ K1 \% A
Transfer characteristics : BT.709/ Y6 `$ m! X+ M2 u# o
Matrix coefficients : BT.709
* _6 w4 s1 }% L5 M+ G" ^, p3 Z- E( i; b
Audio #1
$ r* t4 b% U% Z* Z$ p) A; }  }ID : 2$ }% A5 H" l0 \( v+ w& j0 f0 \
Format : DTS XLL: X' {$ `: u% l+ O9 B, `
Format/Info : Digital Theater Systems0 I. E  E! k& ]+ A
Commercial name : DTS-HD Master Audio; Y' e' `8 e+ ?7 [2 }
Codec ID : A_DTS
2 D8 \: F3 b$ V. fDuration : 1 h 51 min
+ G" ^1 e9 t" W/ {Bit rate mode : Variable
2 ]% [5 _, B! D( P) IBit rate : 1 701 kb/s
* u0 l# B" b% T) \3 DChannel(s) : 6 channels
9 E0 t, ?7 B" `- l5 uChannel layout : C L R Ls Rs LFE1 F9 f! N3 b7 \4 D3 x
Sampling rate : 48.0 kHz1 K; Y+ {& ]# |- I# N! v
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)2 ~- e6 J% x$ g7 x
Bit depth : 16 bits
; G! E+ M* K. |6 N! E' [Compression mode : Lossless
7 t: L- p7 J* W* A' UStream size : 1.33 GiB (5%)
( V) A. Y% ^! x% t3 g; i+ TTitle : Official.Secrets.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
# ^4 a  |! P4 W4 T: S* N* _Language : English/ |* p4 u/ z$ i4 P4 S3 Z" [
Default : Yes
+ J' p7 C, Y7 [" T  |% U6 ~Forced : No
; @- [+ V/ \5 X
' H0 i. ]" W' P8 O# YAudio #2
2 B* R) D7 N" I( U& FID : 3
6 T+ ^. v  i+ n- h0 b( v% P. JFormat : AC-3
9 a1 B; q+ c. x) b" {  H2 @0 AFormat/Info : Audio Coding 3
2 A" N# d/ K% d6 iCommercial name : Dolby Digital
/ x3 g% J! i! M: O# {2 @5 I" gCodec ID : A_AC3
* q  I% r: q, G5 L: x: EDuration : 1 h 51 min
1 m. u) R3 I* T# Y3 VBit rate mode : Constant1 @1 d1 P* o! Y7 y" O
Bit rate : 192 kb/s! K: c1 m8 `+ M( P8 g
Channel(s) : 2 channels% P% d+ x  o) K$ a: L
Channel layout : L R# _( U$ G. U1 Y7 R+ ^, V
Sampling rate : 48.0 kHz% m8 v. L0 \1 J& ~; Y, K
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
2 v' b' f( W. b2 qBit depth : 16 bits5 F# @! Z" b* r
Compression mode : Lossy2 q! }' [' t: y  ?9 [& S
Stream size : 154 MiB (1%)& M6 s, c9 k+ L% s9 G5 V2 p8 X6 m; @
Title : Official.Secrets.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
8 Z9 t1 h7 i1 M9 Q, _Language : English. d) C5 v0 r  h+ R7 V
Service kind : Complete Main
( b4 r$ w: ^) wDefault : No) H6 U  f# G7 l* _
Forced : No6 x5 i! w: J$ u9 C
5 N2 o$ h( [" {2 B; p1 w' T
Text #13 j$ t5 R9 g' T2 V& u' _2 [+ ]
ID : 4# v( ~2 Y; g; z- @) s
Format : UTF-8
& r& d: |( w- f) ^6 r- uCodec ID : S_TEXT/UTF8
- U/ ^) |$ O5 B/ @( U# R0 e& g( iCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 G0 c% F, f. r
Duration : 48 min 16 s
2 [7 s- B5 l% j, G! wBit rate : 0 b/s
! t0 h, b+ P3 e( }Count of elements : 8
& D2 p6 g6 D" f7 s+ r: @& kStream size : 127 Bytes (0%)- i0 c" |1 |- y: A, p/ G( `
Title : English-FORCED-SRT; u; N) T. A6 s! r3 b4 R. Z
Language : English! F& n2 N; q5 s8 n+ a
Default : Yes8 j: H% B; }& z) l4 K! d/ y
Forced : Yes
" s! L7 x! W9 `
1 o% P2 n/ K! `4 a/ S: A0 yText #2
4 G9 ~% R; a0 q6 c8 v9 n/ MID : 5
' ]. V: x  _6 L# NFormat : UTF-8- ?4 G0 n  t1 r, N
Codec ID : S_TEXT/UTF8
8 v- }; a5 J! a: U! [' t9 Z* z9 _( HCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
# ?- `% s! I2 G1 y3 UDuration : 1 h 44 min2 @% s& g1 ?  P1 M' n
Bit rate : 81 b/s
" E1 A! ]2 W1 s/ x$ V8 `Count of elements : 1786' q- O7 P( T% C' F+ ?8 @( ]
Stream size : 62.1 KiB (0%)
/ C0 j: U- L# v- l3 R* {Title : English-SRT. G; z: q1 O- \0 k5 ?) v
Language : English
$ H* L4 p8 m, w6 t( v; P" ~Default : No; C1 ]- j: J- ]9 ~' h& G6 N. J
Forced : No# E6 U+ C4 d7 u7 l3 ~2 z
0 L+ H2 w& Y8 f% W- a' [! V  h* D
Text #3
4 p( V" v; ^$ e3 Z3 iID : 60 N. S" n- x$ V' f7 t% X
Format : PGS
% d: I- _, j& _+ c1 R$ m8 v& fMuxing mode : zlib
; Q0 ~- G  Q! MCodec ID : S_HDMV/PGS
- H7 P& _5 J+ LCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ J6 Q; x5 ?& G# MDuration : 1 h 44 min
, ^3 I5 M; S2 P' G3 qBit rate : 59.6 kb/s$ X+ l: r6 A5 s; e0 A! H
Count of elements : 3690
- X8 _7 t6 D- a( C' M1 {5 DStream size : 44.6 MiB (0%), i9 \6 p# N* K3 n
Title : English-PGS1 u+ I( P" ~1 }
Language : English
8 x' Z, V$ z+ `" N0 [1 Q( I( kDefault : No
" u6 F' V0 E/ x2 I  cForced : No! t% M$ T# a6 c, F6 g2 w8 t6 c; m

8 s- C5 i4 ?: a6 Z8 C0 _Text #4
: A. y3 L% V' E5 A. T; }ID : 7
3 x; I3 {4 n; w  BFormat : PGS
" p0 w0 A. Z. s8 f8 sMuxing mode : zlib5 d  }* J  I4 X2 b
Codec ID : S_HDMV/PGS
1 w! h8 j0 D: rCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! v: s, N! `5 n( W
Duration : 48 min 16 s
) [+ X6 p6 [' @# r  J! \4 rBit rate : 265 b/s( ]- u0 v$ n! }8 L
Count of elements : 16
3 h3 y  B9 R! P. f" k* n9 _Stream size : 94.0 KiB (0%)
4 a3 L) h) @* P3 D5 l' G( ATitle : English-FORCED-PGS) K9 ?: f5 ~4 [! z6 U
Language : English1 U4 s  n% \5 x7 w- q+ D' \. X
Default : No) h3 R! o( t. L, R: ?* R
Forced : No
/ Q% h! J. u% j: j4 @1 N2 @- M4 z- q. a+ a5 @
Menu
* m5 v( ?- k  q2 M8 n/ U6 _00:00:00.000 : en:Chapter 01
6 b0 p# G+ j; j' _' b* q00:09:15.221 : en:Chapter 02
% M0 }3 f4 Z9 t3 z7 t$ k00:16:42.710 : en:Chapter 03
! H8 _1 ^9 _0 D$ F& ^" M00:22:48.658 : en:Chapter 04
4 C9 U3 W  m) E: X' ^$ s0 L! l00:30:24.614 : en:Chapter 054 z$ H0 C% A8 m' l* ^6 M; Q
00:36:46.329 : en:Chapter 06
" }2 B# E1 X9 r3 B4 H00:43:28.272 : en:Chapter 07, t" T/ k9 x8 T8 c  S$ h% N2 d! Z! B1 D
00:51:34.758 : en:Chapter 08: N. m) y2 Z3 u
00:59:50.003 : en:Chapter 09, U5 a& ^& H% @4 P2 A
01:04:43.796 : en:Chapter 10! k; U4 ^- B) c" ?6 ]
01:12:51.367 : en:Chapter 11" t* R2 u/ p! m3 t# _
01:18:34.543 : en:Chapter 12: {5 S) q8 x2 ~$ {, o- t0 G
01:26:53.291 : en:Chapter 13/ K- w2 E( [7 F( b# s
01:33:57.131 : en:Chapter 14/ w4 X7 R' ~. M4 h$ [' U
01:42:49.454 : en:Chapter 151 o. D9 A8 [* B6 m' e$ ^# E
01:45:16.852 : en:Chapter 16
官方機密. MKV.torrent (60.97 KB, 下載次數: 7)
累計簽到︰104 天
連續簽到︰2 天
發表於 7 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
這個我收藏了!謝謝分享!WK的資源越來越豐富,這少不了大大的辛勞!

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部