WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:20 回復:0 發表於 2020-5-22 11:50:32
本主題由 212love 於 7 天前 解除高亮
累計簽到︰1996 天
連續簽到︰2 天
發表於 2020-5-22 11:50:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

靈偶契約2 Brahms.The.Boy.II., 2020.[MKV / 10.47G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 驚悚 懸疑 恐怖 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg $ `& P( g8 M/ Q* }6 M+ j4 s) e

9 E, V9 B: @/ H0 F& m◎译 名 灵偶契约2 / The Boy 2* A& x3 J& \" q1 R+ W+ u# I# J& c3 ?
◎片 名 Brahms: The Boy II3 u" e* T6 u( Z$ R
◎年 代 2020$ G+ {. F; W$ x* j2 |
◎产 地 美国2 v! w! z+ ?9 M$ o$ M9 d4 z4 ~
◎类 别 悬疑 / 惊悚 / 恐怖; O. M" }; B2 C# c5 F4 W% s
◎语 言 英语
- p# ]0 L* t/ g. b% \( [◎上映日期 2020-02-21(美国)# M$ _0 }" A0 S: F* G* Y" J4 \5 f
◎IMDb评分 4.5/10 from 5878 users  }/ N3 b; S8 r, l5 y/ L
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt9173418
0 Q. z* I# N4 p◎豆瓣评分 4.9/10 from 866 users8 P. b8 I& [# C" O/ B3 Z. I
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30359790/* J, D1 h5 v' R5 ]
◎片 长 86分钟4 P: T" l0 P- D9 V% n! C  _2 q
◎导 演 威廉·布伦特·贝尔 William Brent Bell/ c& o. }5 B3 ~2 F. y
◎编 剧 史黛西·马妮尔 Stacey Menear
5 Q7 U* b' y6 Q◎主 演 凯蒂·霍尔姆斯 Katie Holmes
* s6 h5 y# {8 @: E   欧文·约曼 Owain Yeoman2 q. U; g0 w) r: L6 I
   克里斯托弗·康夫瑞 Christopher Convery
+ y# V) ~  A. Q! R4 j. S% d: `   拉尔夫·伊内森 Ralph Ineson" d4 a8 [  }: j- j! p: O
   安贾莉·杰 Anjali Jay
" T% H) l8 k2 z9 u5 o* |   奥利弗·莱斯 Oliver Rice! ?6 ~% a) I3 M3 G6 q- @1 \
   娜塔莉·穆恩 Natalie Moon
" a; n! j( I  j6 U( q" ~; Y; V   达芙妮·霍斯金斯 Daphne Hoskins* R# b0 Q5 G$ T; K* b# R9 o' m
   乔莉·柯林斯 Joely Collins
8 d3 p0 Y8 u, e( V   艾莉·金 Ellie King
, O" Y% q9 \4 n# k, A6 O   乔安妮·金 Joanne Kimm
+ k2 p4 f7 [, |6 ?" w- v   查尔斯·贾曼 Charles Jarman
+ }$ c! w9 l! p, a6 {( w( l  H* U4 H( o3 |
& e9 e9 e2 R+ J7 \
◎标 签 恐怖 | 惊悚 | 灵异 | 美国 | 2020 | 悬疑 | 电影 | 悬疑惊悚' E8 g1 T! H5 c: v1 `+ `1 h! N
% a* \7 W9 J( ?) K" o2 Z; l; N
◎简 介5 b4 A4 y" y1 f2 V
9 r" x5 A- W) l2 _
 一位母亲发现儿子身上的“怪异”行为,于是全家搬到了一座别墅居住,然而儿子却和一个人形玩偶交上了“朋友”,母亲也逐渐发现了人偶身上的邪恶秘密……. M9 T# l6 o' y0 d) @& x
Video' f/ P$ \2 _' B$ q
ID : 15 b7 F% c4 d( L# n, j5 ~
Format : AVC
8 M$ \" G% c  U: LFormat/Info : Advanced Video Codec
/ L6 j. M' T0 g4 ~) P' gFormat profile : [email protected]& i% N9 x+ o4 r' Y8 N1 u1 B
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
1 x. r2 ~/ N$ ~. I5 l4 y" @; I( Z% rFormat settings, CABAC : Yes
. u% f' N2 Y- BFormat settings, Reference frames : 5 frames$ P- r$ ?: I& I, ^  D0 A
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC9 f; P/ s6 b9 f( A; i7 j
Duration : 1 h 27 min
! }+ a- g- j; PBit rate : 13.8 Mb/s
* M( |. [8 w! r1 {1 ?; \Width : 1 920 pixels
$ @2 D9 I( H2 JHeight : 804 pixels
2 P) ]( s& Q2 ?7 |) G" a, ADisplay aspect ratio : 2.40:1
5 S# {6 G  x2 b; h( rFrame rate mode : Constant( P$ }; ?0 c* t8 G  I) j0 _
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS: O% d4 p: r6 N% n
Color space : YUV
- C- [( |: @' ]7 DChroma subsampling : 4:2:0" ?  R" k! L( R( V: q$ q) A2 l
Bit depth : 8 bits! L' a8 ], K  h7 ]& k  p7 n
Scan type : Progressive9 S6 O5 M7 c: q8 K. f- r: x8 k: a
Bits/(Pixel*Frame) : 0.3748 A0 C/ d* l* E! Y) F, a5 }
Stream size : 8.41 GiB (80%)9 R* |0 _% n0 L3 M4 ]# N+ i/ I
Writing library : x264 core 160 r3000 33f9e14
" ]4 ]; F! C! f8 Y! ~Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.20:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=15.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.90- g$ U, R7 _" F" ^
Default : Yes  s$ r) @% `, G% T
Forced : No- l) f1 h6 G4 Z* v, k  r. s
Color range : Limited" e% @2 R" y1 P8 I. m* v4 T6 m7 y
Matrix coefficients : BT.709
3 |! w" Y( g% c7 l+ w0 |$ W1 d( f0 w8 W9 f9 t% n0 Y+ u% ?
Audio. x' q1 h( s8 J% V& j
ID : 2- m- B! r0 J; a. @; F% |
Format : DTS XLL" H$ Y6 \5 {8 Z' s
Format/Info : Digital Theater Systems
: C6 s) Z: f6 D+ t" R% x* lCommercial name : DTS-HD Master Audio/ m$ x  o6 Q/ O& T9 B% M$ J2 Z
Codec ID : A_DTS4 q5 C8 t/ R$ v
Duration : 1 h 27 min5 ~. z9 B' T1 U( A2 V
Bit rate mode : Variable
1 B: O: K1 }* O, a+ pBit rate : 3 334 kb/s! x6 G4 q, L& o2 w5 L
Channel(s) : 6 channels
9 z. c" ~$ c, v; [3 eChannel layout : C L R Ls Rs LFE
* w9 ~' u' z+ `' \7 h% CSampling rate : 48.0 kHz
. {- ]0 V/ ?# A+ ZFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
0 D9 w1 s$ m8 K' r1 e  @# L3 IBit depth : 24 bits9 m5 W$ G2 q6 x* e  L% @! j
Compression mode : Lossless
; S; g" @' C8 f6 }. `Stream size : 2.03 GiB (19%)
# T* |: J8 f* a1 N4 I3 ~; i& HLanguage : English
' u3 {' Q) K5 I7 T1 }. Y% h  GDefault : Yes
5 @; p/ K- ]' G; w% |' d& d* OForced : No
3 g5 ]: t* A+ o/ o0 W2 S
- F5 F" q7 Y; O% qText #1  t; i, _* A+ X0 e* I; L4 h
ID : 34 @1 k$ q$ R/ l: g. ]* D" o: w  y
Format : PGS) \6 ^. x& `4 `
Muxing mode : zlib' ]4 C/ V) S' X' U+ S: V
Codec ID : S_HDMV/PGS# I& P/ T' v. _/ S  s; V- @
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& @2 y5 X& x! E8 t. ?Duration : 1 h 18 min
! N! @& \/ t2 S* |: Q* o3 Y8 kBit rate : 31.6 kb/s$ D' t3 x, a, Q1 W& W: l
Count of elements : 18758 |' l. n; s# J4 _7 g0 U
Stream size : 17.8 MiB (0%)
- k5 N8 V1 V3 m8 n7 MLanguage : English
2 h6 g  w* u! qDefault : No( z- q  ?. @; v$ o
Forced : No
* \& r9 z& m. l; F4 f  R2 {" j* b. D: _) Y
Text #2
3 B9 s9 Z: C5 j) ~; h  X! o  O- {ID : 4
1 F+ a! J0 g$ H0 K8 C  `Format : PGS, \' ]! u2 B; Q( K/ ~: }! }
Muxing mode : zlib1 F; _' C8 {$ _, T) f. C# N
Codec ID : S_HDMV/PGS
) J4 P7 ?  M$ _$ q) ^0 kCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: [( X8 p9 Y9 E& c) A( t9 H( I
Duration : 1 h 25 min
5 G# W2 e( e7 M+ Z7 ABit rate : 26.7 kb/s; `9 o' ]# H8 {% @- J2 ]% t- @& g
Count of elements : 1864
; c* S# n+ N4 [6 B  e1 pStream size : 16.3 MiB (0%)3 F! S/ R% ?& y8 w' \
Language : French/ Y& o* t/ }8 p( l
Default : No
+ q1 p% l. {  B& A% _) pForced : No1 Y6 Z, \9 h3 R$ D3 c0 D

) T$ D- S: E& Y2 C8 l/ N# g6 q, LText #3
( ~: ]8 r) |4 c" RID : 5
  l  F/ j0 n; |% A1 z3 j$ NFormat : PGS* o5 P$ g" @/ G6 }4 g
Muxing mode : zlib
( [9 l/ r* ?% ^6 r# {Codec ID : S_HDMV/PGS
& g" V! j/ l% ?Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 O& X" B4 r5 o* x9 Z& b) EDuration : 1 h 24 min: x$ ~: W( m7 y5 n( F
Bit rate : 24.9 kb/s% C$ `1 b/ R/ M  o. K! _7 m
Count of elements : 1804
, k+ C/ h3 o8 W* [8 x* L, tStream size : 15.1 MiB (0%)& |! b/ j, j1 m1 g& T9 q8 e
Language : Spanish  Z! ?- S& w& X5 ^+ n, d$ z
Default : No5 L+ l" Y& l1 F
Forced : No* I8 [, @3 I! U* }3 _7 q3 T

& z, l% ]1 }7 M. ?4 o5 ]Menu' O+ b- w0 ~3 J7 F
00:00:00.000 : en:Chapter 01
# l  x0 R9 K9 c00:04:12.711 : en:Chapter 02
( p  r4 k- m5 r. m% ?& F" n. g4 V00:10:29.128 : en:Chapter 03+ F$ Y+ f3 G+ D. B
00:15:08.991 : en:Chapter 04
3 d) {" ^" z' ]' w4 b00:19:32.838 : en:Chapter 05% d) _5 v" [5 e* c1 D
00:25:38.829 : en:Chapter 06& o- H- q+ J9 [
00:30:39.046 : en:Chapter 073 ~7 [; H1 j+ e* p
00:34:11.174 : en:Chapter 086 p5 ~4 s& G7 ~
00:39:19.232 : en:Chapter 09
! r, Z$ g4 G% D! x7 ~: S00:43:00.286 : en:Chapter 10: T* u3 S% g, ~) d0 x+ Z
00:46:27.660 : en:Chapter 11, u. t6 U" |; W; f9 g; {
00:48:33.828 : en:Chapter 122 q/ h) n! Y; Q* i7 S
00:54:01.405 : en:Chapter 13, r6 v/ d* d- W1 h
00:57:54.846 : en:Chapter 14
; z- D+ u$ z, G0 U01:03:06.491 : en:Chapter 15
: E/ T+ e: Y) w6 M01:08:23.099 : en:Chapter 16: t2 X# x6 ]) q0 [+ |& o
01:11:29.785 : en:Chapter 17
  S- ^$ D$ J7 m* U9 A01:15:45.082 : en:Chapter 18
( h( Z; V6 w" r0 p01:18:14.648 : en:Chapter 19% ?( S- V" c  B* V
01:20:21.442 : en:Chapter 20
; J: y) E0 i, |( j1 a! v, X3 \

$ F& [, g7 t9 G& p- c
8 ?% t" ?5 U) |$ i# K- e, }$ C

靈偶契約2. MKV.torrent

53.06 KB, 下載次數: 1

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部