WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:28 回復:0 發表於 5 天前
本主題由 212love 於 3 天前 解除高亮
累計簽到︰1994 天
連續簽到︰30 天
發表於 5 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

愛瑪/EMMA:上流貴族(港)/ 艾瑪(台) Emma, 2020.[MKV/12.64GB] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 喜劇 
地區: 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
e3ee972416ca9.png
# [+ J: a( H1 L  z) W( V$ o: I$ E8 K; y) F0 ^- f8 V+ {& L
◎译 名 爱玛 / EMMA:上流贵族(港) / 艾玛.(台)
/ \: A8 C! @2 c2 v) u% l. E◎片 名 Emma.; i) Z6 I% t! P, s* @- E
◎年 代 2020% M& n  O- @8 F2 U
◎产 地 英国
0 c8 Z. ?2 }9 ]. n% Z◎类 别 剧情 / 喜剧0 `! b* o' J$ n* H$ T& _4 b$ b
◎语 言 英语
9 a- ?1 V* h3 N◎上映日期 2020-02-14(英国) / 2020-02-21(美国)
4 ~& m3 D9 P  C7 Z9 ]. M4 Z◎IMDb评分 6.8/10 from 13798 users
, N: J1 T: v1 ~3 h7 o◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt92148323 t. Z. I' C0 {: V: ]8 Q$ z* e1 ?3 y
◎豆瓣评分 7.1/10 from 7034 users
% P5 K) E  @  J0 q* z+ j◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30361878/6 R$ J; {( l( o  \8 g" k
◎片 长 124分钟
& C2 ]! s$ B4 m! U◎导 演 Autumn de Wilde
0 H: [6 u- J# c5 U◎编 剧 Eleanor Catton / 简·奥斯汀 Jane Austen$ L3 }# @$ v5 X! l0 L% d! S
◎主 演 安雅·泰勒-乔伊 Anya Taylor-Joy8 H7 w2 K+ M, c/ E$ f. Z" f
   强尼·弗林 Johnny Flynn$ B9 g) t7 v9 D* M- k5 x
   比尔·奈伊 Bill Nighy5 }) o- d6 t& i1 J
   乔什·奥康纳 Josh O'Connor3 X1 ^# p; J+ I' @
   米娅·高斯 Mia Goth
% N# `7 O* Z; G   卡勒姆·特纳 Callum Turner  V2 E! s. Q1 {. ^' S. b
   米兰达·哈特 Miranda Hart
+ y" T; T9 B& r   杰玛·韦兰 Gemma Whelan
  U& X$ z& l3 y   鲁珀特·格雷夫斯 Rupert Graves/ x4 B- y* }& }! o$ J. z6 ?3 Q- H
   塔尼娅·雷诺兹 Tanya Reynolds! c. i  a$ ^8 ~
   康纳·斯温德尔 Connor Swindells7 e3 k1 `) Q- u5 v0 k
   安珀·安德森 Amber Anderson, I3 X. [/ F1 A9 k& b
   克洛伊·皮里 Chloe Pirrie
- ~' g/ S0 a+ w: H4 g5 q( r# z) I/ O   莱迪·托马斯 Letty Thomas
" S2 T, u" R0 ]8 x% i5 S7 F4 E7 m0 ~   Rose Shalloo! K+ M* D- q4 X
   Isabella Kennard-Barden
/ B  C$ z) B( {) R) R1 ~   Jill Buchanan
  Y. ~, N. Y8 S3 U) }5 J) v5 K5 g$ R: ?  I
/ v  G+ u4 B0 H
◎标 签 简·奥斯汀 | 英国 | 爱情 | 文学改编 | 2020 | 英国电影 | 经典 | 剧情. H, K- M' X: W2 w7 F6 }) D
% r" m. ?4 w* y# ~5 _
◎简 介
, C  v: U9 l( J) h2 A% ~$ f' W' V  E, R( A0 E! I/ h8 |
 改编自简·奥斯汀备受喜爱的喜剧,重新描绘出寻找真爱与幸福结局的故事。 漂亮,聪颖,富有的爱玛·伍德豪斯在这个无聊平庸的小镇裡就像一只静不下来的女王蜂。 然而,在这充斥着反讽社会阶层与青涩的成长故事裡,爱玛在经历过一连串乱点鸳鸯和误判情势后,发现真爱一直在身边。. h7 ^# o  f$ ^& Y' ]

$ H% s+ l" o/ z( Z  Z
CODE:
! ^+ U  L& j1 u( q/ |4 p. F+ a$ ^( s) V0 i$ e* }# ?

" R/ T9 ~1 L$ \" I# B7 ?9 X* S4 J& ?$ q5 F! J
Video" p2 g0 C4 b2 }# `  {, [( a% L1 d
ID : 14 S8 F+ p+ s. z- z- Q
Format : AVC$ Q- V7 k" q5 T4 p5 G) h
Format/Info : Advanced Video Codec
) X5 d) n- k' K1 IFormat profile : [email protected]. j  S* }! r+ L; T' X# e9 N
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
& M8 i2 M- b. ~3 D$ X2 oFormat settings, CABAC : Yes9 D' \; n) C8 R1 [$ w) {* C8 x
Format settings, Reference frames : 4 frames+ C9 H# Q& ~8 m4 ?2 X7 ]. Q
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC- X. }: F4 F3 o
Duration : 2 h 4 min
+ a" I) U: y8 N3 D! b3 qBit rate : 11.0 Mb/s4 Y/ }  {$ y8 I" q
Width : 1 920 pixels8 `/ r2 |& O/ g+ z: `4 V- G& ]
Height : 1 080 pixels  i* f: E2 A9 G* l; q* k
Display aspect ratio : 16:9
$ W) h$ ~" G3 ]# C7 MFrame rate mode : Constant
9 F3 R+ d1 ?, G* q& Y3 sFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
1 c5 K3 |3 i8 pColor space : YUV0 m" ?' {4 G+ D4 T) Q4 y' y
Chroma subsampling : 4:2:01 I# T9 w  T" V) f' c
Bit depth : 8 bits
' I  n) x8 v( d. L5 ^& yScan type : Progressive
2 J, V$ C: p! D0 HBits/(Pixel*Frame) : 0.221
; L* F+ x# Y' m1 O1 ~* K8 {Stream size : 9.55 GiB (76%)1 z9 [( ^5 a1 M8 m
Writing library : x264 core 160 r3000 33f9e14; B8 G8 }9 k3 ?% b% i( ^# f; L6 r
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=34 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00% f6 }7 A$ I3 f9 P
Language : English* x5 g+ I. [2 ^- c+ R
Default : Yes
1 q' Q9 n) U0 J3 `& L' Q1 JForced : No& ~( Y7 I9 e& A' i" n2 w
& ~% j3 |/ s( g# d6 e. E7 C" Q1 J/ p! |
Audio #19 _& ^9 |- K6 G; Z0 K7 L# o' m
ID : 21 W1 p# M" x* A
Format : DTS XLL. M" R; O5 K! a, L3 }7 z1 M
Format/Info : Digital Theater Systems
8 Q# `  p5 K, M: S- yCommercial name : DTS-HD Master Audio. ~4 X& g! ]9 [/ t
Codec ID : A_DTS
' m! U; ^+ Y* \: D0 h  L  a* \Duration : 2 h 4 min
0 _- T; o. F+ E9 }) L2 }( f  |# iBit rate mode : Variable2 r; N/ f( x* m1 t4 c3 M0 h
Bit rate : 3 395 kb/s
( j6 Y+ u+ f. i9 XChannel(s) : 6 channels
1 d3 F( m# H3 n- SChannel layout : C L R Ls Rs LFE
: z: h+ s- V. U  H3 V3 z  n+ ESampling rate : 48.0 kHz* ^7 ~* ], y& g, W; W& \; E( _
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)5 y1 k$ Z2 n* O8 k% J
Bit depth : 24 bits3 d# k5 e2 \6 W$ |2 z
Compression mode : Lossless- o7 R9 W% M; |0 J/ ?9 \8 M
Stream size : 2.95 GiB (23%)9 j; T6 I) t+ ?
Language : English: q( i- Q! K& l+ d
Default : Yes: C: l' p. Z* g* U$ q" }  G. J9 ]
Forced : No
. U2 R  n( V. F' i5 g. m
( @0 r$ T) p: L9 l5 j/ ^Audio #2) c" X* v. J  x3 y1 ?% X. H
ID : 3
; b3 _: d4 |) b+ M2 RFormat : AAC LC" J/ H5 Y8 ^; `4 V& I- N; Y
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
" m9 E4 I/ V( T: HCodec ID : A_AAC-2
, w. s& k! C% {% {( n9 U, g6 O1 ~Duration : 2 h 4 min: Y# U6 d1 m! i( d* y
Bit rate : 96.0 kb/s
4 E$ S8 A3 S7 rChannel(s) : 2 channels
. z/ z8 N* `4 ~Channel layout : L R9 J9 U9 G' h! v3 U" ~$ @. v, \
Sampling rate : 48.0 kHz
$ C, @# T' B  E7 jFrame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
8 M- g2 s# \! d( vCompression mode : Lossy; C% k% ^2 M* Y" s
Delay relative to video : 9 ms
9 x0 D3 O7 O$ T) X) _Stream size : 86.3 MiB (1%)% ~1 I6 V- b' M. C# e8 B' G* r" I. z
Title : Commentary# X+ V$ S" Z& G$ ~) ]* v" J
Language : English
+ U! d" s! S7 e3 q0 ]2 b! sDefault : No
7 D9 O% e4 Z2 t! g: |% P4 dForced : No
+ p" Q  _3 B( b* G. _) b' I
; o: R  M: M; t' {+ v: u% k: NText #1
' V* k5 m) U9 t: x* ^5 n! K3 G$ r5 PID : 45 p9 \" G7 w4 k7 x% i" p) V
Format : PGS
) Z, A7 _" y- E, W- s1 J( e% ]4 WMuxing mode : zlib* N" W% ~5 o0 e/ x8 r% f5 i
Codec ID : S_HDMV/PGS" T6 }0 v% P5 ^! G  W5 U5 I
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ ^0 E. n2 Y6 `; Z3 Z* ?" x# M
Duration : 2 h 2 min. J# r( D$ J; L2 t, ]3 D4 C- k" e9 R2 u
Bit rate : 42.7 kb/s
! G3 }1 |8 a1 D. m, g! OCount of elements : 3028
( J* t' d" i) Z. W* w  RStream size : 37.5 MiB (0%)
. Y4 @: c& ^) d) |8 o0 `Title : English SDH
, X# B, c% E6 u; jLanguage : English
% X; `; f  w4 X7 h9 ADefault : No
9 }: G( |% |( Q1 `' J2 \# O8 `  tForced : No5 R! N- c7 H  I2 `/ k) |# I
% }. d  G! {# T5 G
Text #2: h  z2 h) `9 {6 V
ID : 5! o# R0 }% e/ l3 u. @$ ]
Format : PGS  ^: j2 y8 {% @) _4 v8 t
Muxing mode : zlib
! V3 Q$ H: D( P4 A- |4 NCodec ID : S_HDMV/PGS! {6 V# F8 B& n/ Y$ C* P
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ b9 E  S) q. }- f+ T' m9 aDuration : 2 h 3 min
+ C, `' V3 T3 r! M+ T( \0 g/ E3 |Bit rate : 34.8 kb/s
/ w& g) K9 T+ F( m* D  vCount of elements : 2586
  y: P* |  u* [6 t8 wStream size : 30.7 MiB (0%)
6 q/ F/ ?) ?% W$ M% rTitle : Spanish
, ?/ H( Y' B( g2 B6 d3 T: M. vLanguage : Spanish8 t+ x, Y& v( O& A* M. ^) B$ g# T4 F) q! r
Default : No! R, n5 `# a0 K( H# v5 v
Forced : No! [3 x. g7 Z0 [( A- n6 X
8 {; D7 i$ v$ ?
Text #3. k" X" }3 r' @, k7 @3 u
ID : 6
! n9 Y4 R: ?- |8 k: yFormat : PGS' y: @7 Y: K6 _$ O4 l1 B& x
Muxing mode : zlib# w% W8 e" R6 V: {  g. J9 L$ M
Codec ID : S_HDMV/PGS. s. l# @6 T( n, L4 b( Z
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" E6 w# J  D5 X- m+ f* b( cDuration : 2 h 3 min
2 o( R, l( d" S2 `Bit rate : 38.6 kb/s( \/ j# v  x; r2 Q7 u3 o! Z' p( y/ T
Count of elements : 2580- ]; ]7 `5 i; T
Stream size : 34.1 MiB (0%)$ d& a) ?7 u5 ^$ M
Title : French
$ h+ t) H- L5 @$ SLanguage : French
. w: x9 z3 |) F; X- s7 UDefault : No
% Z; m. U/ [! w8 c$ uForced : No
7 ~0 g' u! v2 w2 R8 F2 B; \# t8 E9 Y0 [2 w/ W% q
Text #45 Z" C% I3 u  w) H% D" F; h5 C
ID : 7
, L( f7 x, \" P: y& gFormat : PGS
0 s$ M' `4 p5 M& e( AMuxing mode : zlib
  B- o3 [0 w, ?$ I$ eCodec ID : S_HDMV/PGS
5 S4 w- X7 O% U. i+ G; R+ J: GCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* O% I) N3 _  A! A% @- w1 K9 y$ f
Duration : 2 h 3 min; N6 X% C% U$ K# B/ b
Bit rate : 267 b/s7 c5 o3 B7 _1 R8 a: O& h
Count of elements : 26
  n' ^" b/ x! j( k1 aStream size : 242 KiB (0%), r+ R/ `; k+ x8 P+ s4 p
Title : French
' A& R- d2 q( H' J# g- C8 zLanguage : French
7 V" {. V0 \3 j1 G) [Default : No
$ O7 [/ n- m' O( Y- a/ Y. H" NForced : No1 j3 s7 v+ X+ b' q, ]* P& K# L4 n

' F% r4 j4 u1 y+ O& Y- QMenu
7 o; x' F0 h" E( v* ]00:00:00.000 : en:Chapter 01% Q; C' j- I4 a1 j) e
00:07:32.827 : en:Chapter 02
# p" I8 Z- Q( ~6 X1 }% E+ M4 L  S00:11:26.311 : en:Chapter 037 `+ \3 A& X& n5 H& ~4 V
00:16:21.564 : en:Chapter 04
/ X8 b- a: `# R: F; ]+ v; I00:21:52.603 : en:Chapter 05
: b3 A2 i+ |; a8 u) r+ Z6 h( u00:25:30.988 : en:Chapter 06
8 @9 i! ^) @8 ^6 a+ u1 }/ ?00:31:46.613 : en:Chapter 077 o" h5 P0 f0 L; e
00:35:59.657 : en:Chapter 080 d2 B0 X: \. R, G
00:44:14.277 : en:Chapter 09. n/ O3 k& `( j. t
00:47:31.724 : en:Chapter 10* r3 y2 b* \7 b/ O* N$ p2 p( A
00:56:16.790 : en:Chapter 11
5 |# }- L% c/ e- Q; P. V2 j7 ]01:00:16.321 : en:Chapter 12
1 N2 Y( U6 `, s* J7 q4 r. s01:05:16.329 : en:Chapter 13  e- `1 \  C2 h) _
01:09:28.289 : en:Chapter 14: @0 D' b, i5 v) B4 \) U; M) P
01:18:26.535 : en:Chapter 15, _# t* F5 G5 `" w8 h! O9 Y
01:25:05.058 : en:Chapter 16) c' Y9 C% Y( R
01:35:06.659 : en:Chapter 17/ p: X# a$ V# |
01:43:40.965 : en:Chapter 18
/ ~* L6 Y% `9 D" ?$ e3 @01:55:16.576 : en:Chapter 19
) Q8 J% G7 E3 t: Y) H6 f8 i8 H* ]8 C/ {01:57:23.036 : en:Chapter 20

! Y( y2 e* L* g! ^! c 8a300c3438b4f.png
) |5 M2 Q: n5 Y( ]& V$ _4 [
; V# L! Y2 ^) {$ [) N6 [; @! ]5 c

愛瑪 MKV.torrent

63.87 KB, 下載次數: 2

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部