WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:19 回復:0 發表於 5 天前
本主題由 212love 於 3 天前 解除高亮
累計簽到︰1994 天
連續簽到︰30 天
發表於 5 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

回歸之路 The.Way.Back, 2020.[MKV/17.46GB] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
8a300c3438b4f.png / `& i. T) {! k% A
! v0 b5 I6 }, ^2 i6 P# H
◎译 名 回归之路 / The Has-Been / Torrance / 归来之路 / 归途 / 托兰斯教练
3 B! k- r: {. K9 v# Y( e9 C◎片 名 The Way Back  B& b+ n/ @& N) M' h; P
◎年 代 2020
! e, n( k1 w) d& B" S◎产 地 美国
0 @7 \  m4 `; R1 W5 l9 d0 E, R% `/ R2 u◎类 别 剧情 / 运动
8 F" L" |6 q/ w◎语 言 英语1 `( Y5 L' S  n  {9 y( r  {
◎上映日期 2020-03-06(美国)1 b5 l, X$ M' O
◎IMDb评分 6.8/10 from 15194 users+ Q. Z5 {. V4 m. y; `9 X
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt8544498
3 Q4 p% `+ l; H* ?◎豆瓣评分 6.7/10 from 3137 users* }4 Y* T4 P. x/ ]6 ^3 {
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30345227/
9 G' ?' ]/ f2 E/ u, T; X◎片 长 108分钟
! v2 W1 x) P8 Y( B5 i# V! K. i◎导 演 加文·欧康诺 Gavin O'Connor$ q. s5 H7 s6 P4 _8 x! Z
◎编 剧 布拉德·英格尔斯比 Brad Ingelsby / 加文·欧康诺 Gavin O'Connor; A' {7 J8 g' |) J. D. E9 ?  P
◎主 演 本·阿弗莱克 Ben Affleck
: @3 x2 ~6 [# u. ?; j. s8 J, K   詹妮娜·加万卡 Janina Gavankar: O  T) q& i8 o
   麦可拉·沃金丝 Michaela Watkins" ?9 X, w, k0 ^* ^
   瑞秋·卡帕尼 Rachael Carpani3 w+ `( S2 \1 ]8 E2 ]8 q' K, I4 D! H
   艾尔·马德里加尔 Al Madrigal- I* I# W. L. u  z2 d6 l
   海耶斯·麦克阿瑟 Hayes MacArthur2 n/ n7 D; I" ?$ u0 J
   阿夫拉姆·D·于斯特 Da'Vinchi" L5 U$ {4 L& G! n& H
   泰勒·奥马利 Tyler O'Malley: N9 ?1 d& [7 Q( b
   马修·格拉夫 Matthew Glave
  ]/ Z) @' V+ I" ?6 n3 n   托德·斯塔什维克 Todd Stashwick
) g7 ^" o2 ?7 i. m9 W9 k# }: X' h   玛琳娜·福特 Marlene Forte9 t9 G  e1 J7 L# Q) f4 N  @2 {
   英卡·基特 Inka Kyt?0 M3 r, O: n3 p! Y3 B
   格林·特鲁曼 Glynn Turman
7 Y9 ^: Z% ~2 r3 d1 k   梅尔文·格雷格 Melvin Gregg- O8 \/ E9 P- x6 K! O7 H8 R; |
   TK·卡特 T.K. Carter
7 R# p7 H% _1 ^9 [) R   卢卡斯·盖奇 Lukas Gage3 l( g0 _* O. |3 V! r: U' X
   杰雷米·拉特福德 Jeremy Ratchford) f, _, m$ A+ c' ]% K7 t& o2 U
   小索尔·韦雷斯 Sal Velez Jr.
; x! J$ {% x( ~! u; V, m* F: m9 @: C   克里斯·布鲁诺 Chris Bruno7 z! u. i; U) C: a
   克里斯汀·霍恩 Christine Horn# [' @5 c$ H& B9 Y. v/ T! r
   布兰登·威尔逊 Brandon Wilson
$ d" J, z2 U4 d" w" b6 t6 o4 `   艾德琳·冈野 Edelyn Okano6 w) P; i) F- k) ^' m0 Z
   尼科·戴维 Nico David
' ^$ q6 e4 j1 ?8 s   汤姆·阿齐迪肯 Tom Archdeacon* E  u# c9 i7 G
   杰·阿布多 Jay Abdo
! }! K8 |& \/ ]: l2 Y, E" `   查德·芒廷 Chad Mountain7 ]* n0 @  d& w5 n, }7 s2 G
   谢伊·朗德特里 Shay Roundtree
2 ?& c6 s; _  h7 s  j! v8 T  I   曼尼·斯特里茨 Manny Streetz
# s2 s. ~0 u8 o/ f   桑蒂尔·亚历克西斯·瓦奎兹 Shantiel Alexis Vazquez" q/ h4 z( o% u% G* _# G
   小阿曼多·杜邦 Armando DuBon Jr.
3 d: E. I- ^! E) T% k   丹·格伦伯格 Dan Gruenberg
0 A# a$ E4 a( V( j2 h   布莱恩·纳什 Bryan Nash  |4 |0 Q+ Y1 Y1 P/ Z9 N
/ p) F" N# O1 R3 K! w
2 [& J( T5 E8 d# Z1 |
◎标 签 美国 | 篮球 | 剧情 | 运动 | 人生 | 体育 | 2020 | 本阿弗莱克6 |3 _) t( [) g3 I" t" V! h, v  j

$ c# T* a: o' m. Y. v- t◎简 介
5 ?8 t$ I$ E5 Y7 ~7 ~( r
- J+ F! O$ y  d+ a$ k 一个曾经的篮球明星在与酒瘾作斗争时失去了妻子与家庭,为了能够找回自我选择回到母校为一支高中篮球队做教练,同时也要继续防止自己再次被酒瘾控制。* T% \& J# W2 L' O. N

: @: z" n. `* M/ T7 c
CODE:5 b. ?/ F1 V8 I& ~0 J

1 b2 T/ Y+ l. O, v+ Z; x

! P! D3 {& E* r; A- U- g5 V& V3 B! r0 A3 s  ^* j" P
Video
/ r# ~4 |4 @( N$ h" R9 E0 ~1 CID : 1
8 q4 Q4 d8 `- p7 n  v0 m( kFormat : AVC+ I, I2 Z" f7 z% L; y; |3 b
Format/Info : Advanced Video Codec
* Y0 u# e# g7 x4 AFormat profile : [email protected]
6 _+ d1 F) r: DFormat settings : CABAC / 5 Ref Frames
0 s9 n4 O- m& o9 TFormat settings, CABAC : Yes7 v: x6 D- B" l: o
Format settings, Reference frames : 5 frames
2 P2 h6 [$ I; |! u. T# c, ICodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC1 r% z" [$ \& n8 T  d5 l
Duration : 1 h 48 min
6 r( `0 E! h; B$ D+ ^Bit rate : 18.9 Mb/s: f" g) b$ P1 u# J- Z
Width : 1 920 pixels
5 m7 A6 v- j- {/ o( IHeight : 804 pixels; K; U4 t8 ~5 a, R9 k1 |; v1 T" v
Display aspect ratio : 2.40:1
$ z2 ~  S; q- c5 @$ n/ QFrame rate mode : Constant5 B1 k3 Q4 e( {/ |
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS1 q& ?3 x  [7 A9 U- R5 k" l& z
Color space : YUV
, q5 r0 A. Z. i" t' VChroma subsampling : 4:2:0
  X  b  _$ g. f$ W! z1 r: `: wBit depth : 8 bits( G9 @8 B/ Y( t1 f- L1 q, q2 t
Scan type : Progressive5 l1 j4 Y: D; H1 C
Bits/(Pixel*Frame) : 0.510: S0 M# v7 m$ I
Stream size : 14.3 GiB (82%)0 l! |+ C8 z5 i* [/ o
Writing library : x264 core 160 r3000 33f9e14
4 L) }6 m# s8 I. ]- |* y, FEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.20:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.2 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.90/ g5 ?+ A( ]! _+ e, X
Default : Yes
* P) ?" s2 W. Z6 S. w0 G2 L$ f1 C! @Forced : No7 Q/ e( h. ]. C. h1 L0 m8 _
Color range : Limited; e9 b2 U* j; b" [! n
Matrix coefficients : BT.7093 i/ H; Z0 r' N& e
+ ^, c: p3 H( F* z
Audio #19 j, }% C  J; C5 k
ID : 2
( `  J% {2 y& n* A6 d- EFormat : MLP FBA 16-ch% [7 K5 T2 I  G" G% J7 H9 Y2 a
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation2 j+ r1 u" l, g: m7 [0 m: P
Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
3 @/ f( M- E& A" Y- @4 ^Codec ID : A_TRUEHD
' f+ ^7 _3 @! `3 w, oDuration : 1 h 48 min
& [& u# R( V2 N7 w) z# u8 PBit rate mode : Variable
, T, }; n+ s6 c$ ?! i* w( hBit rate : 3 422 kb/s
. p$ [# O! u8 t+ p3 Z4 _Maximum bit rate : 5 022 kb/s: G! g. L0 o3 g: _
Channel(s) : 8 channels
8 ^9 V# E* U6 l. e2 QChannel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb" q# [. ~0 @& ?3 i; z, D
Sampling rate : 48.0 kHz1 ]% c! d! I; J) e! W# G9 P! b2 b
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)2 P% Q+ P( |& H$ X) V9 f& \( s
Compression mode : Lossless* p; f1 D3 b" O$ B( i2 _( l$ E( p" Y8 s
Stream size : 2.59 GiB (15%)
& p+ q# h) I0 e' ELanguage : English% ~; i2 |7 c; l- ~: h2 q$ i! Y  p9 ?
Default : Yes
+ [* ^5 T4 v3 h3 [' pForced : No! x, \8 P2 I& @& n" |6 W2 j
Number of dynamic objects : 15
! K4 k3 V! ?- G  eBed channel count : 1 channel# v8 o- [) h% h5 t
Bed channel configuration : LFE
* D* g' {5 I: T
7 v! Q* @/ r, [' `. jAudio #2
; i8 w9 K' o- r" nID : 3- Y1 b* p( {$ h0 x( P
Format : AC-3
* D6 q& w( v+ v: F5 aFormat/Info : Audio Coding 31 s3 q* u- P! L  @- y4 o, y. v7 W; H) I
Commercial name : Dolby Digital
+ t& P4 m" z2 _% B+ r" [1 X3 MCodec ID : A_AC31 _& V: u  b, s/ t/ K
Duration : 1 h 48 min
/ G, O8 F' ~5 `- A: N7 W3 RBit rate mode : Constant  |# P8 \1 R0 t3 w/ a: y* E
Bit rate : 640 kb/s
0 a7 o5 f, ~9 Q+ M# Q% z/ C: \Channel(s) : 6 channels
$ j4 [" [! ]7 T% ]: v; zChannel layout : L R C LFE Ls Rs9 r1 \2 g# n( P* B& d: _/ M
Sampling rate : 48.0 kHz; @) j/ b. Z2 B) }9 K4 A
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
. u# J0 ?/ D% c5 o) ABit depth : 16 bits+ [+ x! @  P+ b- P/ f" @
Compression mode : Lossy
' w5 y" O9 v2 w+ z. OStream size : 496 MiB (3%)
1 U4 I( j. ^* n9 KLanguage : English
5 p- g; v7 o0 oService kind : Complete Main- ]1 j) h4 f# _# w4 d- H# }
Default : No
% l4 i) P3 {! S2 S0 I" o6 GForced : No9 @& T. _' p( q3 ^% `" X
; _) `. ~2 O% @0 [; f* }
Text #1
. ]8 ~2 T; z5 l2 Y: J" l. |; s# TID : 49 m, j* C) |% m/ `8 J
Format : PGS
0 S) j0 }9 M9 yMuxing mode : zlib
3 q& {0 F0 O8 A6 L: P. ?Codec ID : S_HDMV/PGS
5 @/ U5 |5 Z6 T3 \Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ h7 v3 ~( z6 y! bDuration : 1 h 40 min/ ^) j' `6 c/ j+ i
Bit rate : 48.5 kb/s
, h& @* R8 {8 k" c; _8 T' ZCount of elements : 3422
/ D" a& p5 _8 x" WStream size : 34.8 MiB (0%)8 K. E$ t4 z. c; p1 f, O
Language : English
" r6 U9 C: |) q! YDefault : No0 \* w+ ~1 P! L; a4 V9 f3 {. X
Forced : No( O2 a  g3 x9 `

+ U% u/ L* T1 O1 NText #2+ \0 f' }/ ^# h& N; A! i
ID : 53 v/ U& W$ Q& D, ]" n1 n1 E
Format : PGS" O4 g" }, E- S/ ]9 r( ^# v
Muxing mode : zlib
1 y* c5 a, B$ J; pCodec ID : S_HDMV/PGS
9 p" {- V! K, Q, F$ t' {; zCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' {: V7 ~, ?* G2 _
Duration : 1 h 45 min: l/ x* G9 W5 s
Bit rate : 36.6 kb/s8 a# i" A5 P$ K- u+ i
Count of elements : 3056
/ l0 T$ i# e& ?) ~' sStream size : 27.6 MiB (0%)
/ J6 d: O* _7 U+ u0 l# {1 A. J- ^Language : French
7 P0 D1 c  A; D$ \. j  PDefault : No
4 r; L& ^$ Y- K, D/ PForced : No
: N6 B6 Z+ f0 @5 _
  k6 D5 K! |* I$ tText #3
! [8 S4 w6 h2 X+ y+ cID : 6
3 L; M" ]( V, W: F$ C& ]5 LFormat : PGS8 f2 }/ R( |% i& E3 B7 d2 A' q( i
Muxing mode : zlib/ A% m3 c% l2 a: T' M3 j: R
Codec ID : S_HDMV/PGS' p; q7 ~! ^0 l6 m; J4 R: S. N; ]. j
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ s; |- R  K( V; ~6 ?2 b0 XDuration : 1 h 45 min& m/ y" c, S3 T' ?  I. Y1 b. D% a
Bit rate : 32.3 kb/s1 x8 k; X( D! ~: m# e2 a% c, c
Count of elements : 3022
* v7 ^9 j" i$ Z: I5 m" HStream size : 24.3 MiB (0%): X: \  X- I+ B2 B3 Y
Language : Portuguese
! }# d* W! O* \Default : No
* b) t$ ?* E1 P: V2 T9 yForced : No! f/ c$ j+ q9 ~' t% f2 R
9 H5 D0 f) S7 `( A' {
Text #4
! @/ u: Q' b1 ^7 X4 e4 CID : 7
0 }  O# x: \: h( f: Q2 jFormat : PGS
6 ^" q; r# f( o; n0 ]' }; UMuxing mode : zlib5 r9 W, J8 y/ l8 @0 i  L& T
Codec ID : S_HDMV/PGS
* K& q/ b9 E, h% z( w2 X/ M0 V2 e& V/ NCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# f0 b, y4 l' r. _9 A/ r
Duration : 1 h 45 min" I2 C( s: g4 ]" M( C
Bit rate : 36.5 kb/s# n6 w8 C8 w" Q- O" ]
Count of elements : 3050* j  W( K1 B9 c. B* b$ m1 {( t
Stream size : 27.5 MiB (0%)* w' n: ?1 ?' _; B" a& `
Language : Spanish
: c) e6 Z) [3 Q8 NDefault : No( V8 t9 x* @( M- Y$ ~& {
Forced : No! e+ E: L* q! \3 s5 N; a! G
2 p3 o& |% g- m, Z" O3 i
Menu
1 |9 R( z, `3 f00:00:00.000 : en:Chapter 01
9 a% I9 o& r! b; h/ i! `00:09:40.371 : en:Chapter 02$ A' i0 r' W0 D0 m; E
00:15:53.786 : en:Chapter 03& s' K5 t+ E7 ]
00:24:44.817 : en:Chapter 04& A4 F& R6 C1 O4 R
00:31:35.102 : en:Chapter 05' B1 c" A: a. r8 V
00:37:54.898 : en:Chapter 06. u: g3 y: A  K! B) I4 _
00:45:01.073 : en:Chapter 07
6 {2 Q$ `3 r% x% L00:54:15.419 : en:Chapter 081 P& l4 m$ [' l* J
01:04:14.851 : en:Chapter 09' D! P7 ^1 r, f% i5 T
01:09:06.142 : en:Chapter 10
7 ]5 @, x. `( F$ G  ^: L01:17:57.464 : en:Chapter 11
3 n. f" U* _% O3 ]1 ?9 }4 z01:27:57.189 : en:Chapter 12
$ O0 w+ A& N+ x; n& @01:33:17.509 : en:Chapter 13
% m# _+ M6 T- z5 N# k01:42:39.403 : en:Chapter 14

& C, K+ D1 p+ `5 j& F( w e3ee972416ca9.png
5 T1 f8 Q3 t/ k& C& I! e6 [. E& z) b$ A4 M% I$ i

回歸之路. MKV.torrent

88 KB, 下載次數: 0

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部