WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:110 回復:1 發表於 2020-5-23 10:07:11
本主題由 212love 於 2020-5-25 11:30 解除高亮
累計簽到︰2000 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-5-23 09:44:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

夜班服務員 The.Night.Clerk, 2020.[MKV / 21.66G] [BD-原盘] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 犯罪 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg 5 z  G5 _, N. n- D
  v& m/ A; b7 W( j. C
◎译 名 夜班服务员 / 夜班职员 / 夜间接待员& J1 T0 |; v# F6 t* k0 U5 m1 n
◎片 名 The Night Clerk
$ k3 v/ O" _# z◎年 代 2020
. ^! l! \+ j" M' E◎产 地 美国8 k# U1 h. @0 \( U$ ~; m" A
◎类 别 剧情 / 犯罪
1 c* R- s: V+ W9 i◎语 言 英语
3 a8 u$ i& t) k◎上映日期 2020-02-21(美国)- M& e# m8 Q/ }
◎IMDb评分 5.2/10 from 2382 users
9 B, G1 B) \! i: c& D+ S  |◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7979142
" Q9 e" m6 q2 e5 k6 ]$ [◎豆瓣评分 5.5/10 from 2062 users
! z3 U1 A2 _, s7 v◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30142414/+ A9 l9 Z6 @+ Q, K9 Q7 @- g
◎片 长 90分钟5 z, h: ]8 E8 @1 n; I2 A- y7 I
◎导 演 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer. G- c, u6 j% G9 g
◎编 剧 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer
+ o0 G  G5 Y& f3 Z  }◎主 演 泰伊·谢里丹 Tye Sheridan- o$ O; [. C$ s# z
   安娜·德·阿玛斯 Ana de Armas
( x0 E( t/ I( X  I6 u   海伦·亨特 Helen Hunt
2 i) m' t  x/ V) A   约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo
6 i* m: }; T7 I% C9 `3 H   乔纳森·斯卡奇 Johnathon Schaech4 C8 A" _; m/ z6 }# |6 [# i
   雅克·格雷 Jacque Gray
, S# C( z3 K8 ?7 L- S, k. v   Cindy Perez+ u+ ~/ X  r0 K! A1 |
   D.L. Walker+ e) i* z, g" F* N( Q. L( |
   Walter Platz
* T1 x( t  M' N$ G$ F3 ]& o  D- ^, C   Pam Eichner
0 \, I2 l. Z- ?$ \" h   Ischa Bee
& ^  F: |- p0 J' ~8 i2 {0 F   Stacey Ann Turner4 C$ ^. @, @, e, P, {4 p. Y* |
   Adam Colvin5 N5 Y1 l* P5 @

, [% U2 K4 _7 D5 a+ w) K% p' A7 P; z  E8 `$ x- p; g7 _
◎标 签 犯罪 | 美国 | 悬疑 | 剧情 | 2020 | 安娜·德·阿玛斯 | 美国电影 | 泰伊·谢里丹! B# C6 `0 X6 q3 d- e6 z, v

" \" u! z* `) Z- a! Q# Y◎简 介+ n1 F- J# O4 {3 f7 F. g

9 v6 J1 g. J8 t0 m! V 患有自闭症的酒店夜班服务员巴特(泰伊·谢里丹饰)为提高社交能力,他利用监控纪录客人一举一动。某天一名女客人被杀害后,警方开始怀疑他。然而杀手还在行动,他既要面对警方又要找到真凶。
8 {$ F  ~8 Z/ \& fDISC INFO:  o, R' j5 e" M# V: w. D* q. N

  n  r1 \9 @* |$ _" IDisc Title:     The.Night.Clerk.2020.COMPLETE.BLURAY-OCULAR
0 ~7 p) b9 a8 Y4 {Disc Size:      23,245,109,464 bytes3 M9 V* }8 L5 {- L6 |/ c3 ]
Protection:     AACS
0 @( @% e; V, ?9 [, t  ?Extras:         50Hz Content# v8 _/ N0 Q5 h' z7 ~0 n
BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 11.0.8.8)
9 M) [& x: s. t' T8 M8 Y* w
4 q; y) F2 h8 e1 x1 J  `PLAYLIST REPORT:0 e, f. f6 b3 E+ A: a3 d* a+ ]$ D
/ q. C7 q! ?- L, f, o( s
Name:                   00000.MPLS  
, }8 ~* b/ Z! b# j; _Length:                 1:30:12.407 (h:m:s.ms). `- ~5 E& C/ j7 {
Size:                   23,117,924,352 bytes
6 Q# x5 b2 E1 j+ V& _3 {4 MTotal Bitrate:          34.17 Mbps
. U& u  q/ o" m4 ]3 q, Y9 {2 h* @; B2 n9 m8 b' Y
VIDEO:
8 p2 F9 ]/ N3 M- S: Q2 L5 U* w7 t* x) a' z
Codec                   Bitrate             Description    : A1 p2 S: z. ?- r9 l! y2 x
-----                   -------             -----------   
, U& W6 d  W  F9 a3 T: r$ X* wMPEG-4 AVC Video        28982 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
+ }9 p! |# j, g5 ~- y
4 s. {2 k8 p" a* dAUDIO:. l# ~4 c4 {' t: C

' t! b0 N/ V3 v2 sCodec                           Language        Bitrate         Description    6 B. P/ ^8 Z9 p# X/ V% N
-----                           --------        -------         -----------    . ?1 O8 g9 R7 P$ ~  n
LPCM Audio                      English         1536 kbps       2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit
4 V  }) @3 ?* n3 m3 Q/ c# [* DDTS-HD Master Audio             English         1678 kbps       5.1 / 48 kHz / 1678 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)7 J6 z3 r5 u% w% L
+ ^8 I. z/ ?( N/ |+ a% |
SUBTITLES:
2 c  f" f+ C. I! \* u3 t
  n' Z7 D" B( GCodec                           Language        Bitrate         Description   
' b! W: G( I1 ^5 C0 Q-----                           --------        -------         -----------    1 x5 [; A' g4 q, A. J
Presentation Graphics           English         25.146 kbps
9 N7 r/ Y5 I: B3 @) g* B

. H2 n$ z0 b2 f5 q" K- U- \7 n. ^- e
0 [2 u( X- i0 J, E) h4 J8 O

夜班服務員. MKV.torrent

57.28 KB, 下載次數: 19

累計簽到︰523 天
連續簽到︰9 天
發表於 2020-5-23 10:07:11 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部