WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:704 回復:12 發表於 2016-1-3 12:56:29
累計簽到︰1941 天
連續簽到︰5 天
發表於 2015-12-30 21:15:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

喪屍的屁股 Zombie.Ass.The.Toilet.Of.The.Dead, [MKV / 5.76GiB] [複製鏈接]

影視分享
分類: -
題材:  
地區:  
語言:  
格式:  
年份: -
資源: -
本帖最後由 212love 於 2015-12-30 21:16 編輯
9 ^4 G, s! B! \( Y8 O* j+ u' y( ~
1.jpg 9 q2 T' s  I/ h4 F" A
◎译 名 丧尸的屁股/茅坑里的僵尸(港)/僵尸屁股/丧尸茅厕
1 e$ j0 Y  K7 `◎片 名 Zombie.Ass.The.Toilet.Of.The.Dead
; {- q" ?: R  i# b) Y  U9 U% }1 I5 E◎年 代 2011
; y. A1 {% Y: U2 n  b5 i0 R◎国 家 日本9 o" u7 I& X. c( c7 Q  `
◎类 别 喜剧/恐怖
; z! R  \- x$ T) |2 R; r◎语 言 日语* p. O  S8 B4 v. O/ Z# b5 x
◎字 幕 英文
! r# D5 w7 k1 y9 `1 o. ]4 e/ z: P◎IMDb评分  4.8/10 from 1,295 users
0 A: }, J- w: X# S, l! c0 I◎IMDB链接 http://www.imdb.com/title/tt2061869/
* a# L  i9 b! @5 S) F◎片 长 1h 24mn. `" Z. Q( U& k& Z
◎导 演 井口升 Noboru Iguchi* A- C- t, z% V5 p$ E1 c# T- e" U
◎主 演 中村有沙 Arisa Nakamura" U) a  Y% z) ^! X4 L/ w9 s: h* A3 z
   菅野麻由
& \' `8 X; N' Q9 Y   河野麻奈 Asana Mamoru
5 e# N' Y" v" K$ O
; }& M* ^5 s" K8 W
1 _/ l, ]4 U# x+ [5 [) h& W◎简 介
. T" X1 h& Z* H, ^) n: }+ P7 T! W0 Y7 K
% ~# Q6 \$ {1 u: _0 ]2 `# N
 年轻的学生妹惠,不仅人长的漂亮,还拥有这一身犀利的空手道功夫。这天惠同一群老朋友一行五人,共同到树林中散心。4 R. \; N7 E4 r* _( R" ^3 z

, m: J% ~% s4 z" H 五人在树林中钓鱼,发现了鱼身上有种奇怪的寄生虫,接,他们在上厕所的时候,就遭遇了丧尸的攻击。被得魂飞魄散的年轻人发现了怪博士田中和他女儿的家,连忙跑进去避难。可是他们不知道,恐怖的寄生虫以及丧尸,正是田中的试验品。究竟寄生虫同丧尸之间有何种联系?惠的空手道能助朋友们逃脱么?+ V$ f7 i, y2 t5 A8 C. b
Video
' w; e8 f8 u4 X3 F/ FID                                       : 1
- L2 A1 o" c+ L" AFormat                                   : AVC
$ C( ~7 l* A, y  u6 k( h$ c5 I% UFormat/Info                              : Advanced Video Codec
. [( o+ d. o; z! {6 `+ LFormat profile                           : [email protected]) Y. \% e" T# U5 X$ Z5 ~& t/ O
Format settings, CABAC                   : Yes
; L1 X2 T2 [. AFormat settings, ReFrames                : 4 frames# z+ z; L  g( [5 y) g
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
( v& _; J9 F% m! `4 e+ d+ a4 ZDuration                                 : 1h 24mn
# L6 P0 |$ ~% o$ g9 j+ GBit rate                                 : 8 359 Kbps% d" }  e: ~: i: }- T& x
Width                                    : 1 920 pixels" c* L! k! i) i7 d
Height                                   : 1 080 pixels
8 n8 f. {! }( L6 lDisplay aspect ratio                     : 16:90 g; Z/ ^  Z$ G- U
Frame rate mode                          : Constant3 l; w1 ?- h- Q7 y% B
Frame rate                               : 23.976 fps
6 ~" E0 {9 X& L+ y' J4 m  vColor space                              : YUV$ \0 s6 ?6 r# @0 S2 L. _
Chroma subsampling                       : 4:2:09 m5 R/ L: W! B4 \
Bit depth                                : 8 bits
& c2 o' M9 V4 Y. v# WScan type                                : Progressive+ h5 q9 u2 S& h/ y
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.168% H- \1 Q+ U+ u; N/ @% W/ d5 A
Stream size                              : 4.85 GiB (84%)
1 _# w7 M% P( p3 a5 u7 ~+ P$ JTitle                                    : DEAL - Zombie Ass - 1080p7 _' e6 k- ^( l4 {/ \
Writing library                          : x264 core 148 r2638 7599210
  X1 s+ w6 c" A3 \Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=16 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=8359 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
& l  X4 L# O6 `3 t& X1 gLanguage                                 : Japanese
% ?# v9 o3 v7 B  _: v; g; _Default                                  : Yes
- F, v( R5 X  v& iForced                                   : No
8 H7 @: u$ _3 e% A- q% l
9 r, k8 n; d9 @5 AAudio
5 r$ N: }6 _4 i* t- S$ }ID                                       : 2
- F$ u# h% Z5 \1 U2 o2 ^Format                                   : DTS3 Y  Q" P3 W/ U5 N! b
Format/Info                              : Digital Theater Systems8 @% |' a7 O0 W  N0 n1 _
Mode                                     : 16
+ q8 L% g  P; d2 U2 z$ uFormat settings, Endianness              : Big
0 e" d( [* a* ^, s3 JCodec ID                                 : A_DTS; o6 D8 u% J8 `. x5 m8 I1 I
Duration                                 : 1h 24mn
6 J% i6 g' m, y7 F+ {* f, SBit rate mode                            : Constant3 J- F% T, B9 @+ a! b( _
Bit rate                                 : 1 344 Kbps. p7 [- G2 U8 }' U5 K" f; T9 X
Channel(s)                               : 6 channels
" D) d) [: |4 S4 bChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
( ]4 j+ a" i! x# A2 _' b6 ^7 }6 iSampling rate                            : 48.0 KHz
+ u3 q# W- [2 R8 f0 ~Bit depth                                : 24 bits
  C2 D% @8 j. t& V, [Compression mode                         : Lossy
* |, _  k) j% F- N" X2 i/ ?Stream size                              : 817 MiB (14%)2 V! c$ o4 [8 l! `, L1 t
Title                                    : Japanese DTS
0 `) H; m4 x1 B% TLanguage                                 : Japanese: U8 }, T8 `8 X( i
Default                                  : Yes+ p: S$ l3 U- I/ p! p: B8 F
Forced                                   : No  ?# v( i0 D7 E( L& L/ ?
6 {3 `. h# ^9 [0 n% J
Text$ n' g, i7 f3 i& l  `: p
ID                                       : 3- Z# D3 G) m0 k8 K- C
Format                                   : UTF-8
! f% ]2 |; w3 SCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
5 R( Z  v$ r% UCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text+ w+ _- h/ ^1 U  Q( t; j
Language                                 : English
  b5 K9 D# s7 F/ ?Default                                  : Yes6 o* Y% ~+ l1 w
Forced                                   : Yes
2 {( i% l+ L  E' ^% k) m, k$ P3 \2 L, m4 K5 l

. a, Q( F/ Z2 z& \3 h! [
鄭重聲明:
% j% ]" y, x1 S- B. }        本站所有內容皆為各地會員自由上傳,本站隻提供平檯任大傢分享7 `" D5 A0 a' T
資源。本作品之片源、字幕均來自互聯網,版權歸電影公司所有。任何0 h- n; G' M* O8 ?$ f6 Z
組織和個人不得公開傳播或用於任何商業盈利用途,否則一切後果由該
' ]6 v: x& C; C( j組織或個人承擔!本站和製作者不承擔任何法律及連帶責任!請自覺於
2 q. I) q7 ?. {% ~" a下載後24小時內刪除。此標題、內容文字、圖片及檔案內容含有不良成6 {3 s. A# v' I; l- G
份未滿十八歲人士請勿觀賞。如果喜歡本片,請購買正版!

# v9 I( H5 A+ M  I7 n【種子下載】7 }) d, y* X4 x4 k5 m3 I6 r
遊客,如果您要查看本帖隱藏內容請回復
# h6 L$ D0 @" Z8 X2 e0 V  B/ x+ G: x) g6 _

" u) G3 J1 x, Z. E$ j. p友情提示:
6 u8 b3 y  E. x: n, T/ {( M) r    由于論壇更新數據,會有一些主題的種子會無故丟失,請第一時間發
  _+ p; v3 K3 V, o* j; m“短消息”給我,我會盡快修複種子,謝謝配合!

尚未簽到

發表於 2015-12-31 00:29:55 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
這類電影還是有好看的地方
9 P4 B+ W1 Z& r! }) s5 \3 v感謝分享

尚未簽到

發表於 2015-12-31 09:06:20 | 顯示全部樓層
這類電影還是有好看的地方 感謝分享

尚未簽到

發表於 2015-12-31 11:44:38 | 顯示全部樓層
I love this kind of movie. Thanks.
累計簽到︰79 天
連續簽到︰1 天
發表於 2016-1-2 02:15:44 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!
累計簽到︰399 天
連續簽到︰1 天
發表於 2016-1-2 03:26:24 | 顯示全部樓層
: y6 W( j1 \9 F7 c
感谢大大的辛劳分享!

尚未簽到

發表於 2016-1-2 19:31:58 | 顯示全部樓層
連日本也拍這種殭屍片了嗎? 來看看劇情是甚麼 = =

尚未簽到

發表於 2016-1-3 12:37:57 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2016-1-3 12:39:38 | 顯示全部樓層
#在這裡快速回復#精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2016-1-3 12:56:29 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在关注你的原创!小生对你之仰慕如滔滔江水连绵不绝!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部