WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:41 回復:0 發表於 5 天前
本主題由 212love 於 3 天前 解除高亮
累計簽到︰1994 天
連續簽到︰30 天
發表於 5 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

夜班服務員/夜班职员 The.Night.Clerk, 2020.[MKV / 9.35G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 犯罪 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg
. ^5 H4 T, y- D& T" I+ Z0 C9 }/ n" Y2 T2 D& [/ @$ K0 W' G
◎译 名 夜班服务员 / 夜班职员 / 夜间接待员
4 L5 _& c$ t* q. `: w5 \◎片 名 The Night Clerk
( G* ~6 p; Z) `% `◎年 代 2020
9 Y8 r: W7 Q, T9 q+ I  k◎产 地 美国3 |: E6 L: ]/ R* ^2 p3 M2 s
◎类 别 剧情 / 犯罪+ M7 w! V& ?- ^5 X5 l' y, \
◎语 言 英语% ~; |, r) y2 R7 v
◎上映日期 2020-02-21(美国)8 o7 C" I+ }/ N* a6 z6 T) D7 I
◎IMDb评分 5.2/10 from 2382 users$ E# d- R9 ~4 Q& Y1 [8 ~
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7979142
4 r- D+ ~/ E& I' h◎豆瓣评分 5.5/10 from 2062 users% z( U, W' l5 X* L0 h
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30142414/$ W; I( m1 J, L0 C# H2 O+ a
◎片 长 90分钟0 G( M# Z+ Z0 P- f' I* g: B7 Q+ d
◎导 演 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer
5 b/ s: v4 r% f: }) U◎编 剧 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer. Q# H) m) x, E& a: `" `& u7 `
◎主 演 泰伊·谢里丹 Tye Sheridan
5 S# I+ Y6 o# ^$ k- C) E   安娜·德·阿玛斯 Ana de Armas
8 c2 s- g# U' Q2 a' e# L   海伦·亨特 Helen Hunt- h+ a/ J& T  b7 O) C
   约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo1 ]2 X" b- N/ z5 X2 G& ~: R
   乔纳森·斯卡奇 Johnathon Schaech
1 b' }! H5 n/ W* n; r   雅克·格雷 Jacque Gray
1 D6 I- k' i9 q) k! }" Q   Cindy Perez. l/ n3 q3 \9 ?; }/ b9 i
   D.L. Walker
/ t# |- F2 t6 p2 e" R   Walter Platz" `3 S  p& p8 W0 K/ i! e) d
   Pam Eichner9 \: D2 Q4 @: B$ Q3 {8 B2 W
   Ischa Bee- _6 x/ j" J8 D
   Stacey Ann Turner
' S0 X! {0 O0 b5 k% I! n   Adam Colvin
3 T# t3 Y* ]7 s( E2 w2 K2 o7 s. A) ~/ o
  U) [: c8 V% ^% O
◎标 签 犯罪 | 美国 | 悬疑 | 剧情 | 2020 | 安娜·德·阿玛斯 | 美国电影 | 泰伊·谢里丹9 W% d1 v8 _6 C# D8 @

! K5 M) `0 j% v8 O9 o" ~$ v7 {5 n; R◎简 介0 U" t- S! M. Q2 a" Y: ]  d! P
* Y* I' r+ M/ V  ?8 K6 C
 患有自闭症的酒店夜班服务员巴特(泰伊·谢里丹饰)为提高社交能力,他利用监控纪录客人一举一动。某天一名女客人被杀害后,警方开始怀疑他。然而杀手还在行动,他既要面对警方又要找到真凶。
. ?( r) h$ [2 ?Video) _5 i6 d% i+ G  g; b
ID : 1
% t' Q* j" n# {1 G% [+ JFormat : AVC; E. _  R; y1 |8 D5 d* C) J
Format/Info : Advanced Video Codec6 Z: S# c! R0 J; p. E, V( z
Format profile : [email protected]% A1 h% `  U- ]; X
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames5 |( p# x% C* a8 k
Format settings, CABAC : Yes
, g" u, R$ z, H. r1 \( |( y* VFormat settings, Reference frames : 4 frames
& k4 ^" T2 z( U% V4 mCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC- J* a1 s  o. c/ B
Duration : 1 h 30 min
, A% y( Q. c0 ~$ k* CBit rate : 13.2 Mb/s/ D% E/ X; I2 r/ i' `& r1 o
Width : 1 920 pixels
' n) {+ R4 Y6 T4 `0 d& EHeight : 1 040 pixels
5 J/ L1 t- L* [% l% j2 M' E& ^7 JDisplay aspect ratio : 1.85:1
! @" P# I8 c# A( q; T8 C: R  jFrame rate mode : Constant
+ D9 P3 X: P3 Q5 [* Y( M1 LFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS( ~+ a; Z5 ]" a1 g1 O
Color space : YUV0 a; |, v; G3 U+ @5 `7 v
Chroma subsampling : 4:2:0
% _! X% ~' b% ?  s3 {9 c0 U7 iBit depth : 8 bits- }1 n" [! a, S
Scan type : Progressive$ X& E( W0 x+ I4 q) m% n$ J
Bits/(Pixel*Frame) : 0.275
- H4 F( n- ^+ r9 l5 l, b( mStream size : 8.29 GiB (89%)( p1 r( r# `  I$ b  J7 b0 `, w$ b
Writing library : x264 core 160 r3000 33f9e14
: Y+ o% o+ }* ^3 D- q( G2 dEncoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.9 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.80
) M7 T$ b, T3 a' ?0 f8 F9 FDefault : Yes
% L" o8 b" s: h; s" d, b9 c: p% d: eForced : No5 r/ d+ b, H) |7 O3 p& V/ j
Color range : Limited: p" g! E6 @$ J' E! f" j& x
Matrix coefficients : BT.7093 f1 F! K5 J* H7 b* f
5 O* h" L# A3 @. d
Audio
8 C9 J: S8 c: ?, V# q5 AID : 2
8 f, w) l1 Q7 h/ b/ GFormat : DTS XLL
( k5 K% g: z( I9 P2 qFormat/Info : Digital Theater Systems
# r, F% n( T3 Q: {- b0 ICommercial name : DTS-HD Master Audio
8 E5 f7 C+ l: a/ m; jCodec ID : A_DTS
% p! h! z$ }& EDuration : 1 h 30 min
5 w- w2 \/ ?& T- ]6 p7 ?3 EBit rate mode : Variable5 N+ L( X9 U5 I$ d0 P# y6 o, s
Bit rate : 1 678 kb/s
$ ^& l/ `/ n0 H! w# zChannel(s) : 6 channels
8 V2 {. J3 M5 ]2 c' C, \Channel layout : C L R Ls Rs LFE
  g7 G* D' B  N# z$ f4 {! ZSampling rate : 48.0 kHz
, k' p0 T4 l3 V3 o' d$ ZFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF): k" O2 Z" e2 u5 q, E2 _
Bit depth : 16 bits. [/ _6 k" F: ^  s  ]( t1 o0 y
Compression mode : Lossless
9 M& ]4 N! [7 a( QStream size : 1.06 GiB (11%)
  T1 S  S1 k0 D' PTitle : DTS-HD MA 5.1; U) j, U& x; S# L& \
Language : English$ w& p6 H8 a* N7 \
Default : Yes: t" ^" z$ v/ `* l% y
Forced : No
$ ^4 P3 B8 l. X6 e9 C
0 H( r* f6 L( s3 `. L, NText6 m/ A  a9 @+ h* o9 m) j* ?. E
ID : 30 Z7 F0 r7 b7 K6 P% B
Format : PGS; l1 O8 }& r: l1 c' f, c3 i
Muxing mode : zlib6 c# |6 @  i( ^) \
Codec ID : S_HDMV/PGS
/ E$ B, r6 z4 \, ]. q/ OCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ ]! v. T9 ~) F2 U+ d' G8 fDuration : 1 h 29 min
* _$ g) Q, i7 X: n9 v( }8 c7 yBit rate : 25.4 kb/s2 Y( W2 f; n- p- f! G
Count of elements : 15381 {; q/ N, z, Y. Y& w
Stream size : 16.2 MiB (0%)6 ^! S0 ?1 h3 D1 I* p9 M" |5 R
Title : English SDH$ F9 \6 x/ b1 ?9 m. ~
Language : English
' w3 d: N! H5 T7 `) _- ]Default : No
- J: m$ s" `; iForced : No, D8 g0 b! \1 i. Z: g$ u8 O

9 [4 u3 B( M& p  b  U7 n) VMenu
& [! g- Z5 m& p+ E: a00:00:00.000 : en:Chapter 01
8 {$ Q: e% i' y  @$ c) @8 o. N00:11:40.199 : en:Chapter 02
& J, c& q; P, }. b: p7 ?1 G0 }$ j/ ^! ?00:23:18.272 : en:Chapter 03+ E: L1 a0 G: x+ I7 C
00:37:30.165 : en:Chapter 042 D0 ?+ f$ z" U4 y6 H; h, ]* \1 I
00:50:22.102 : en:Chapter 05" B  J% ]3 o3 J+ ]
01:04:01.671 : en:Chapter 06
" j( B) N- X1 W01:17:13.879 : en:Chapter 07' R: z9 a3 p0 p; U* b- W/ D* F
01:26:14.169 : en:Chapter 08
" C! |0 x) V; Z* i8 {* F

; c# Y/ k* N; _: [9 ~: V# L1 P, Q1 X. p* g% r2 X% x

夜班服務員. MKV.torrent

47.48 KB, 下載次數: 1

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部